Openbare onderzoeken ontwerp plan-MER

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 worden twee openbare onderzoeken, uitgaande van het Departement Landbouw en Visserij, ter inzage gelegd. Reageren kan tot 14 maart 2022.

Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027

Opmerkingen op het plan-MER en ontwerp Programma kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
  Plan-MER 0269 – EFMZVA
  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,
 • per e-mail aan: departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel),
 • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Na het openbaar onderzoek zal het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Tractebel) de opmerkingen bundelen en verwerken en overdragen aan Team MER, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.

Het ontwerp plan-MER en ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

U kan tot en met 14 maart 2022 uw opmerkingen m.b.t. deze kennisgeving/ontwerp-MER bezorgen:

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Landbouw en Visserij
  Secretariaat Generaal Plan-MER PL0272-GLB
  Ellipsgebouw, 5de verdieping Koning Albert II-laan 35 bus 40 1030 Brussel
 • Via een e-mail naar departement@lv.vlaanderen.be met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272- GLB’ in de titel.
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis
Gepubliceerd opmaandag 3 jan 2022 om 15:13