Openbaar onderzoek + infosessies: vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is online raadpleegbaar.

Surf naar openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

Zelf geen internet? Kom dan het dossier raadplegen op een computer in het Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent, na afspraak op 09 276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent.

Opgelet! Deze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 09 276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

INFOSESSIES

IOED Schelde-Durme ondersteunt de gemeentes binnen haar werkingsgebied en organiseert samen met IOED Viersprong twee infosessies voor de burgers. Hierbij zal het waarom van deze vaststelling worden toegelicht, alsook de vast te stellen lijst en de mogelijkheden om bezwaar in te dienen.

Vrije toegang, iedereen van harte welkom. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Woensdag 4 mei 2022 – 19.30u – zaal De Kollebloem, Leenstraat 18, 9070 Destelbergen

Woensdag 11 mei 2022 – 19.30u – zaal ’t Sestich in het bibliotheekgebouw van Dendermonde, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde

Gepubliceerd opvrijdag 18 mrt 2022 om 11:40