Onze diensten

Onze diensten: Open, maar op afspraak

Nieuwe bijkomende lokale maatregelen en annulatie alle eigen gemeentelijke activiteiten

Op dit moment is iedereen in Laarne goed bezig om het aantal coronabesmettingen laag te houden. De alarmdrempel van bijkomende besmettingen in Laarne is immers nog niet bereikt en we trachten dit zo te houden, maar waakzaamheid is geboden. Daarom vragen wij aan iedereen om de aangekondigde maatregelen strikt op te volgen. De gemeentelijke crisiscel heeft op de vergadering van 30 juli het volgende beslist: 

 • Het lokaal bestuur Laarne annuleert alle eigen gemeentelijke activiteiten (Kalkenkermis, Oktoberkermis Laarne, Boerenmarkt, …) tot en met 31 oktober 2020 en doet een warme oproep aan iedereen (adviesraad, vereniging, particulier, …) om dat ook te doen. Zo trachten we samen het aantal coronabesmettingen onder controle te houden.

 • De regels van de hogere overheden dienen te worden toegepast en worden waar nodig uitgebreid in Laarne. Eénieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond én neus te bedekken met een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof op volgende plaatsen op het grondgebied van Laarne:
  - De openbare markt(en), woonzorgcentra en alle openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen (incl. bibliotheek, onderwijsgebouwen en Sporthal Veldmeers). In het containerpark is de mondneusmaskerplicht al in voege.
  - De publieke omgeving rond de schoolgebouwen, de Initiatieven Buitenschoolse kinderopvang (IBO’s) ’t Keikopje en ’t Weiken, Sportcentrum Veldmeers en Woonzorgcentra op momenten dat deze open zijn.

 • Er wordt duidelijk geafficheerd waar de mondmaskerplicht van kracht is.  Het lokaal bestuur verplicht niet om altijd een mondneusmasker bij te hebben, maar adviseert wel om er een bij te hebben wanneer men zich verplaatst in de gemeente. Zo kan dat spontaan gedragen worden op, soms tijdelijk, drukke plaatsen op het openbaar domein of wanneer de sociale afstandsregel niet kan gevolgd worden.

Het lokaal bestuur heeft voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar een gratis mondmasker bedeeld én men kan nog steeds het mondmasker, dat ter beschikking wordt gesteld door de federale overheid, afhalen bij de apotheker, mits voorlegging van de identiteitskaart.

We volgen de cijfers dagelijks nauwgezet op én hopen dat we deze zo laag mogelijk kunnen houden. Indien er toch een verhoging zou zijn, zullen na grondig overleg de nodige bijkomende maatregelen getroffen worden.

Het gemeentehuis en Sociaal Huis

Zowel het gemeentehuis als het Sociaal Huis zijn open, maar enkel op afspraak. Aan elke bezoeker wordt gevraagd om zelf een mondmasker me te nemen én te dragen in al onze openbare gebouwen. Op die manier wil de gemeente de kans op verspreiding tot een minimum beperken. Het aankopen van huisvuilzakken, -stickers en afhalen van rattenvergif is op dit moment niet mogelijk. Huisvuilzakken zijn te verkrijgen bij deze handelaars.

Bibliotheken

De bibliotheken van Laarne en Kalken zijn open. Aan alle bezoekers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen. Alles over de aangepaste dienstverlening, coronamaatregelen en de afhaalservice lees je op de facebookpagina en website van de bib. De inleverbus (enkel in Laarne) blijft beschikbaar.

Lokale politie

De lokale politie werkt op afspraak. Surf hiervoor naar www.politie.be/5438 of bel naar 09 367 50 27.
Voor dringende hulp bel 101.

Heropstart sporthal Laarne – overzicht maatregelen

Algemene richtlijnen

Een actueel overzicht van alle algemene richtlijnen vind je op de website van Sport Vlaanderen. Je vind er o.a. alle gedragscodes en protocollen voor trainers, sporters, bestuurders, etc. … 

Nieuwe bijzondere richtlijnen

Bovenop de algemene nationale richtlijnen gelden er ook enkele bijkomende bijzondere maatregelen:

 • Kleedkamers en douches kunnen niet gebruikt worden. De kleedkamers (geen douches) worden tijdens de maand augustus enkel gebruikt voor de deelnemers/bubbels  van de sportkampen. Zij zullen dan ook iedere dag door de zaalwachter worden afgesloten rond 16.00 uur, na opkuis.

 • Alle ruimtes die zich voorbij het sanitair blok bevinden van de inkomhal, d.w.z. de sporthal, sportzalen en spelersgangen, zijn enkel toegankelijk  voor sportende leden en coaches /begeleiders. Publiek is niet toegestaan, ook niet bij oefenwedstrijden of voorbereidingswedstrijden).

 • De cafetaria blijft toegankelijk, maar daar gelden dezelfde voorschriften als voor Horeca.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in alle publiek toegankelijke lokalen en ruimtes van het gebouw. Dit geldt niet voor sporters in de sportzalen en tijdens het sporten, maar wel voor al wie zich van de sportzaal naar bv. het toilet begeeft.
De reeds bestaande richtlijnen blijven uiteraard ook gelden:
 • De sporthal is enkel toegankelijk na voorafgaande reservatie via sportdienst@laarne.be en /of  zaalwachter@laarne.be.  
 • De afstandsregel van 1,5 m dient overal  (= binnen en buiten  het gebouw)   gerespecteerd te worden  - contactsporten zijn dus nog steeds NIET toegestaan.
 • Bij het binnenkomen in de inkomhal én van iedere sportzaal/lokaal is het verplicht om de handen goed te reinigen en/of te  ontsmetten.
 • Volg bij het doorlopen van de gangen steeds de looplijnen & signalisaties.
 • Blijf niet onnodig rondhangen in de inkomhal, gangen en sanitaire ruimtes. Ouders en begeleiders halen hun kinderen/sporters ook bij voorkeur BUITEN op.
 • Geef bij reservatie altijd de naam op van de vereniging, de naam van de groep/ploeg en de groepsverantwoordelijke/coach* (+ ev. telefoonnr. ). Dit vereenvoudigt de contact tracing.
 • Enkel georganiseerde sport is toegestaan en iedere groep/ploeg moet onder leiding staan van minstens één volwassen verantwoordelijke/coach/begeleider.
 • Elke groep bestaat standaard uit maximum 50 sportende leden, incl. coach/begeleider.

Tot slot wensen wij er aan te herinneren dat het lokaal bestuur Laarne besliste om tot en met 30 augustus  GEEN RETRIBUTIES aan te rekenen aan de sportclubs.  Met deze coronamaatregel wil het lokaal bestuur de lokale sporters en clubs een hart onder de riem steken. Er zullen dus geen facturen volgen voor het gebruik van zalen en/of terreinen tijdens deze periode.

Woonzorgcentrum Hof ten Kouter

 • Bezoek is enkel mogelijk op weekdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.
  Reservatie is verplicht via het onthaal van het WZC Hof Ten Kouter: 09 367 52 43. Er zal zo snel als mogelijk een online reservatiesysteem ter beschikking gesteld worden.
 • Bezoek buiten deze uren en op zaterdag, zon- en feestdagen is enkel toegestaan na overleg met de directeur en hoofdverpleegkundige.
 • Bewoners meenemen buiten het woonzorgcentrum (naar huis, uitstap, ... ) is niet toegestaan. Wandelingen op het domein blijven mogelijk.
 • De cafetaria blijft geopend.
 • Ophalen en bezorging van was van de bewoner wordt tijdens de toegestane bezoekuren geregeld.

  Meer info op www.zorgband.be

Thuiszorgdiensten en LDC ’t Binnenhof

Voor actuele info en afspraken zie www.zorgband.be

Containerpark

Vanaf 30 juli is het dragen van een mondmasker verplicht in alle recyclageparken van Verko.
Meer info en reservatie via de website van VERKO.

Zomeraanbod kinderopvang

 1. Speelpleinwerking Rollebolle
  Speelplein Rollebolle slaat de tenten op van maandag 6 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020. Omwille van de coronamaatregelen zal de speelpleinwerking doorgaan op twee verschillende locaties, namelijk het vertrouwde terrein in de Keistraat en bijkomend in Gemeenteschool De Windwijzer Laarne in de Schoolstraat. Inschrijven via de Webshop Vrije Tijd
 2. Speelpleinwerking Bokal
  De Bokalzomer gaat door van maandag 27 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020 op het terrein van Basisschool De Zonnebloem in Kalken. Meer info over de inschrijvingsprocedure op de website van Bokal
 3. Sportkampen
  De inschrijvingen voor de sportkampen in augustus zijn al achter de rug. Alle kampen zijn volzet.
 4. Buitenschoolse opvang: ’t Keikopje in Laarne is gesloten van 6 tot en met 26 juli 2020. ’t Weiken in Kalken houdt de deuren dicht van 27 juli tot en met 28 augustus 2020.
  Alle info en inschrijvingen via: Veerle Mathys, Nerenweg 3 te Kalken -  veerle.mathys@ocmwlaarne.be of ibo@laarne.be - 09/365 46 90 

Voor het volledige zomeraanbod blijft gelden dat er gewerkt wordt met van elkaar gescheiden contactbubbels van max. 50 kinderen. Draaiboeken werden uitgewerkt om tijdig en efficiënt te kunnen optreden bij mogelijke uitbraken binnen deze contactbubbels. Het zomeraanbod inzake kinderopvang valt niet onder de regels van niet-begeleide evenementen, zoals bepaald in de veiligheidsraad van 27 juli 2020. De reeds geplande zomer(sport)kampen en kinderopvang blijven dan ook behouden in augustus.

Onderwijs/kinderopvang – nieuw schooljaar

Voor het volgende schooljaar (2020-2021) werden overzichtelijke pandemieniveaus uitgewerkt met daaraan gekoppeld concrete veiligheidsmaatregelen. De pandemieniveaus kregen drie kleurencodes die afhankelijk zijn van de coronacijfers: geel, oranje en rood. Voorlopig starten onze basisscholen op 1 september in fase geel, onder voorbehoud van de verdere evolutie van de besmettingen. De Veiligheidsraad beslist telkens over welke fase van kracht is.  Meer info: onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Inzake de voor- en naschoolse opvang (IBO), keren we terug naar de situatie pre-corona. Dit betekent dat de voor- en naschoolse opvang terug zal opgenomen worden door de gebruikelijke aanbieders. Ook de onthaalouders blijven open, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.