Onze diensten

Onze diensten: Open, maar op afspraak

Nieuwe bijkomende lokale maatregelen en annulatie alle eigen gemeentelijke activiteiten

Op dit moment is iedereen in Laarne goed bezig om het aantal coronabesmettingen laag te houden. Waakzaamheid is geboden. Daarom vragen wij uitdrukkelijk aan iedereen om de aangekondigde maatregelen strikt op te volgen. De gemeentelijke crisiscel evalueert voortdurend de situatie en nam deze bijkomende maatregelen:

 • Het lokaal bestuur Laarne annuleert alle eigen gemeentelijke activiteiten (Kalkenkermis, Oktoberkermis Laarne, Boerenmarkt, …) tot en met 31 oktober 2020 en doet een warme oproep aan iedereen (adviesraad, vereniging, particulier, …) om dat ook te doen. Zo trachten we samen het aantal coronabesmettingen onder controle te houden.

 • Coronaveilig organiseren
  Wie in coronatijden een zittend evenement wil organiseren, vult best het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) in. Aan de hand van parameters wordt via een vragenlijst achterhaald hoe coronaveilig permanente infrastructuren voor cultuur, sport en evenementen zijn.
  Om de veiligheidsrisico's na te gaan voor de organisatie van een evenement, is er het Covid Event Risk Model (CERM).
  Wie een evenement organiseert binnen de gemeente, stuurt als bijlage de resultaten van de CIRM en CERM mee.
  Heb je hierover vragen, neem dan contact op met de Dienst Vrije Tijd en Jeugd. 
 • De regels van de hogere overheden dienen te worden toegepast en worden waar nodig uitgebreid in Laarne. Eénieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond én neus te bedekken met een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof op volgende plaatsen op het grondgebied van Laarne:
  - De openbare markt(en), woonzorgcentra en alle openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen (incl. bibliotheek, onderwijsgebouwen en Sporthal Veldmeers). In het containerpark is de mondneusmaskerplicht al in voege.
  - De publieke omgeving rond de schoolgebouwen, de Initiatieven Buitenschoolse kinderopvang (IBO’s) ’t Keikopje en ’t Weiken, Sportcentrum Veldmeers en Woonzorgcentra op momenten dat deze open zijn.

 • Er wordt duidelijk geafficheerd waar de mondmaskerplicht van kracht is.  Het lokaal bestuur verplicht niet om altijd een mondneusmasker bij te hebben, maar adviseert wel om er een bij te hebben wanneer men zich verplaatst in de gemeente. Zo kan dat spontaan gedragen worden op, soms tijdelijk, drukke plaatsen op het openbaar domein of wanneer de sociale afstandsregel niet kan gevolgd worden.

Het lokaal bestuur heeft voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar een gratis mondmasker bedeeld én men kan nog steeds het mondmasker, dat ter beschikking wordt gesteld door de federale overheid, afhalen bij de apotheker, mits voorlegging van de identiteitskaart.

We volgen de cijfers dagelijks nauwgezet op én hopen dat we deze zo laag mogelijk kunnen houden. Indien er toch een verhoging zou zijn, zullen na grondig overleg de nodige bijkomende maatregelen getroffen worden.

Het gemeentehuis en Sociaal Huis

Zowel het gemeentehuis als het Sociaal Huis zijn open, maar enkel op afspraak. Aan elke bezoeker wordt gevraagd om zelf een mondmasker mee te nemen én te dragen in al onze openbare gebouwen. Op die manier wil de gemeente de kans op verspreiding tot een minimum beperken. Het aankopen van huisvuilzakken, -stickers en afhalen van rattenvergif is op dit moment niet mogelijk. Huisvuilzakken zijn te verkrijgen bij deze handelaars.

Bibliotheken

De bibliotheken van Laarne en Kalken zijn open. Aan alle bezoekers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen. Alles over de aangepaste dienstverlening, coronamaatregelen en de afhaalservice lees je op de facebookpagina en website van de bib. De inleverbus (enkel in Laarne) blijft beschikbaar.

Lokale politie

De lokale politie werkt op afspraak. Surf hiervoor naar www.politie.be/5438 of bel naar 09 367 50 27.
Voor dringende hulp bel 101.

Sporthal Laarne – overzicht nieuwe maatregelen

Algemene richtlijnen

Een actueel overzicht van alle algemene richtlijnen, geldig van 14 oktober tot en met 6 november 2020, vind je op de website van Sport Vlaanderen. Je vindt er o.a. de leidraad Code Oranje Sport en Corona en alle gedragscodes en protocollen voor trainers, sporters, bestuurders, etc. … 

Nieuwe bijzondere richtlijnen

Bovenop de algemene nationale richtlijnen gelden er ook enkele bijkomende bijzondere maatregelen:

 • Een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar overal in en op het domein van Sportcentrum Veldmeers, behalve tijdens het sporten. In de cafetariaruimte gelden de horeca-regels.
 • De sporthal blijft enkel toegankelijk mits voorafgaande reservatie  via sportdienst@laarne.be en/of zaalwachter@laarne.be.
 • Beperk uw bezoek door ten vroegste 10 minuten voor uw sportactiviteit aanwezig te zijn.
 • Ontsmet uw handen bij het betreden van een sportzaal/lokaal.
 • Volg in de sporthal steeds de looplijnen & signalisatie. De algemene afstandregels van 1,5 meter blijven verder gelden.
 • Registratie is verplicht. Wie zich niet wenst te registreren kan niet deelnemen.
 • Bij eventueel covid-19 besmetting binnen een groep, gaat iedereen 14 dagen in thuisisolatie.
 • Blijf niet rondhangen in de inkomhal, gangen en sanitaire ruimtes.
 • Kleedkamers en douches kunnen niet meer worden gebruikt.
 • Gebruikers staan zelf in voor de ontsmetting van het ter beschikking gestelde sportmateriaal  (ballen, shuttles, klein lesmateriaal, …) en toestellen (banken, palen, netten, ..).
 • Publiek / toeschouwers worden enkel beperkt toegelaten bij officiële wedstrijden tot en met 12 jaar.
 • Beperkte zaalcapaciteit.

Woonzorgcentrum Hof ten Kouter

Voor actuele info en afspraken zie www.zorgband.be

Thuiszorgdiensten en LDC ’t Binnenhof

Voor actuele info en afspraken zie www.zorgband.be

Containerpark

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle recyclageparken van Verko. Info en reservatie via de website van VERKO.

Onderwijs/kinderopvang – nieuw schooljaar

Voor het volgende schooljaar (2020-2021) werden overzichtelijke pandemieniveaus uitgewerkt met daaraan gekoppeld concrete veiligheidsmaatregelen. De pandemieniveaus kregen drie kleurencodes die afhankelijk zijn van de coronacijfers: geel, oranje en rood. Voorlopig starten onze basisscholen op 1 september in fase geel, onder voorbehoud van de verdere evolutie van de besmettingen. De Veiligheidsraad beslist telkens over welke fase van kracht is.  Meer info: onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Inzake de voor- en naschoolse opvang (IBO), keren we terug naar de situatie pre-corona. Dit betekent dat de voor- en naschoolse opvang terug zal opgenomen worden door de gebruikelijke aanbieders. Ook de onthaalouders blijven open, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

ad