Onze diensten: Open, maar op afspraak!

Lokale maatregelen en annulatie alle eigen gemeentelijke activiteiten

De gemeentelijke crisiscel besliste om

 • De regels van de hogere overheden dienen te worden toegepast en worden waar nodig uitgebreid in Laarne. Eénieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond én neus te bedekken met een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof op volgende plaatsen op het grondgebied van Laarne:
  - De openbare markt(en), woonzorgcentra en alle openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen (incl. bibliotheek, onderwijsgebouwen en Sporthal Veldmeers). In het containerpark is de mondneusmaskerplicht al in voege.
  - De publieke omgeving rond de schoolgebouwen, de Initiatieven Buitenschoolse kinderopvang (IBO’s) ’t Keikopje en ’t Weiken, Sportcentrum Veldmeers en Woonzorgcentra op momenten dat deze open zijn.

 • Er wordt duidelijk geafficheerd waar de mondmaskerplicht van kracht is.  
 • Bij besluit van de gouverneur van 21 oktober 2020 zijn + 12-jarigen verplicht om een mondneusmasker bij te hebben. Zo kan dat spontaan gedragen worden op, soms tijdelijk, drukke plaatsen op het openbaar domein of wanneer de sociale afstandsregel niet kan gevolgd worden.

Het lokaal bestuur heeft voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar een gratis mondmasker bedeeld én men kan nog steeds het mondmasker, dat ter beschikking wordt gesteld door de federale overheid, afhalen bij de apotheker, mits voorlegging van de identiteitskaart.

We volgen de cijfers dagelijks nauwgezet op én hopen dat we deze zo laag mogelijk kunnen houden. Indien er toch een verhoging zou zijn, zullen na grondig overleg de nodige bijkomende maatregelen getroffen worden.

Maatregelen crisiscel 30 november 2020:

Naar aanleiding van de huidige coronatoestand en –maatregelen besliste het Lokaal Bestuur Laarne op de crisiscel van 30 november dat:

 • georganiseerde jeugd- en sportactiviteiten voor -12j. terug zijn toegelaten. Dit betekent dat de gemeentelijke in- en outdoor infrastructuur vanaf 1 december 2020 opnieuw open is om deze activiteiten(voor kinderen tot en met 12 jaar) te laten doorgaan.
   
 • georganiseerde activiteiten voor iedereen die ouder is dan 12 jaar nog steeds niet kunnen doorgaan (volgens de federale maatregelen).
  Jeugd- en sportverenigingen kunnen met bij de bevoegde diensten ook pakketten met hygiënemateriaal (ontsmettingsgel, ontsmettende oppervlaktereiniging) aanvragen.

Deze beslissingen gelden tot nader order. Tijdens iedere crisiscel worden de cijfers en maatregelen grondig geanalyseerd en geëvalueerd.

Het gemeentehuis en Sociaal Huis

Zowel het gemeentehuis als het Sociaal Huis zijn open, maar enkel op afspraak. Aan elke bezoeker wordt gevraagd om zelf een mondmasker mee te nemen én te dragen in al onze openbare gebouwen. Op die manier wil de gemeente de kans op verspreiding tot een minimum beperken. Het aankopen van huisvuilzakken, -stickers en afhalen van rattenvergif is op dit moment niet mogelijk. Huisvuilzakken zijn te verkrijgen bij deze handelaars.

Bibliotheken

De bibliotheken van Laarne en Kalken zijn open. Aan alle bezoekers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen. Alles over de aangepaste dienstverlening, coronamaatregelen en de afhaalservice lees je op de facebookpagina en website van de bib. De inleverbus (enkel in Laarne) blijft beschikbaar.

Lokale politie

De lokale politie werkt op afspraak. Surf hiervoor naar www.politie.be/5438 of bel naar 09 367 50 27.
Voor dringende hulp bel 101.

Sporthal Laarne – overzicht maatregelen

Algemene richtlijnen 

Een actueel overzicht van alle algemene richtlijnen, vind je op de website van Sport Vlaanderen. Je vindt er o.a. de leidraad Code Oranje Sport en Corona en alle gedragscodes en protocollen voor trainers, sporters, bestuurders, etc. … 

Bijzondere richtlijnen

Bovenop de algemene nationale richtlijnen gelden er ook enkele bijkomende bijzondere maatregelen:

 • Op de vergadering van de crisiscel van 28 oktober 2020 werd beslist dat de sporthal Veldmeers, inclusief alle nevenlokalen zoals toiletten, vergaderzalen, burelen, ... sluiten vanaf 29 oktober 2020 om 8.00 uur en dit tot wanneer de toestand in ons land het toelaat om de activiteiten weer op te starten.
 • Sporten en bewegen in openlucht, op de buitenaccommodatie, kan enkel nog individueel.
 • Vanaf 29 oktober 2020 zullen buitensporters nog gebruik kunnen maken van 1 publiek toilet, aan de kant van de tennisterreinen. De sportdienst voorziet voldoende reinigings-en ontsmettingsmateriaal. Wij rekenen hiervoor op iedereen zijn medewerking!

Woonzorgcentrum Hof ten Kouter

Voor actuele info en afspraken zie www.zorgband.be

Thuiszorgdiensten en LDC ’t Binnenhof

Voor actuele info en afspraken zie www.zorgband.be

Containerpark

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle recyclageparken van Verko. Info en reservatie via de website van VERKO.

Onderwijs/kinderopvang – nieuw schooljaar

Voor het volgende schooljaar (2020-2021) werden overzichtelijke pandemieniveaus uitgewerkt met daaraan gekoppeld concrete veiligheidsmaatregelen. De pandemieniveaus kregen drie kleurencodes die afhankelijk zijn van de coronacijfers: geel, oranje en rood. Voorlopig starten onze basisscholen op 1 september in fase geel, onder voorbehoud van de verdere evolutie van de besmettingen. De Veiligheidsraad beslist telkens over welke fase van kracht is.  Meer info: onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Inzake de voor- en naschoolse opvang (IBO), keren we terug naar de situatie pre-corona. Dit betekent dat de voor- en naschoolse opvang terug zal opgenomen worden door de gebruikelijke aanbieders. Ook de onthaalouders blijven open, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.