Onthaalouders

Aanmelden voor kinderopvang

Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar

Wat

De dienst voor onthaalouders, erkend door Kind en Gezin, werkt samen met onthaalouders in Laarne en Kalken die hoofdzakelijk kinderen opvangen tussen 0 en 3 jaar. Bij sommige onthaalouders kunnen ook kinderen van de basisschool, buitenschools opgevangen worden. Opvang van kinderen met een zorgbehoefte is ook mogelijk.

De onthaalouders aangesloten bij de dienst, bieden een kleinschalige opvang waar huiselijke sfeer en individuele benadering van het kind centraal staan.

Wie

De dienstverlening richt zich tot alle gezinnen zonder enig onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geloof of levensovertuiging.

Hoe opvang aanvragen?

Gelieve uw opvangvraag te registreren via het loket kinderopvang. Enkel kinderen die ingeschreven zijn via de dienst, kunnen door de onthaalouders opgevangen worden.

Werking

De onthaalouders worden door de dienstverantwoordelijken begeleid en krijgen op regelmatige basis vorming aangeboden. Ook ouders kunnen bij de dienst terecht met vragen.

Tussen de ouders, onthaalouder en de dienst worden afspraken gemaakt, rekening houdend met het reglement.
De kostprijs is afhankelijk van het belastbaar jaarinkomen van het gezin en het aantal kinderen ten laste.
De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.
Sociaal tarief is mogelijk na onderzoek door een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis.