Ondersteuning aan jeugdverenigingen

Subsidies

Het Lokaal Bestuur Laarne ondersteunt socio-culturele verenigingen financieel via verschillende subsidiereglementen.

  • Erkenning vereniging (link)
  • Werkingssubsidies jeugdverenigingen (link)
  • Kampsubsidies (link)
  • Infrastructuursubsidies (link)
  • Projectsubsidies (link)
  • Kadervormingssubsidies: neem contact op met de Dienst Vrije Tijd en Jeugd (link)

Uitleendienst

Jeugdverenigingen kunnen bij het Lokaal Bestuur Laarne ook terecht voor logistieke ondersteuning:

  • Zalenverhuur 
  • Materialenverhuur 
  • Evenementen