Stopzetting werken Natuureducatief Centrum Kalkense Meersen

Het geplande concept valt, mits hoge extra kosten, niet meer te realiseren. Daarom hebben we beslist om het anders aan te pakken, ook al betekent dit dat we moeten opnieuw beginnen.

In mei 2018 ondertekenden verschillende partners een onthaalplan voor de Kalkense Meersen Donkmeer, een natuurgebied van ruim 1500 ha dat zich uitstrekt over- Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen. Elk van deze gemeenten verbond zich ertoe een onthaalpoort in te richten.


Het Lokaal Bestuur Laarne kocht de oude Nezosite in de Hooistraat aan om op die locatie een natuureducatief centrum als onthaalpoort te realiseren. Ook het bibliotheekfiliaal zou er onderdak krijgen.
In september 2022 kon, na vertragingen om diverse redenen, eindelijk worden gestart met de afbraakwerken. Bedoeling was de primaire structuur van de zouthangar - de betonnen dragers van het dak en de muren - te behouden. Die vormde de basis van het concept waarbij onder de opengemaakte constructie van de bestaande hangar een glazen gebouw als natuureducatief centrum zou komen. Het deels behouden van de bestaande constructie bood heel wat meerwaarde voor de site en het onderliggende gebouw zoals extra overdekte buitenruimte, schaduw, beschutting, isolatie en minder bouwafval.

Hoewel de betonnen dragers van de zouthangar door het ontwerpbureau werden onderzocht voor de uitwerking van het concept, bleek tijdens de afbraak al heel snel dat hun toestand veel slechter was dan berekend. De dragers behouden, is na verder onderzoek en overleg geen optie. De dragers vervangen is evenmin een optie, gezien de hoge kostprijs. In het huidige financiële klimaat is dit nu éénmaal niet verdedigbaar. Zonder de betonnen dragers blijft het concept niet meer overeind. Dit betekent dat de werken op de Nezosite zijn stilgelegd. Ook de plannen voor de buitenruimte die dankzij een participatietraject zijn ingevuld, staan on hold.

Voor de toekomst van het natuureducatief centrum en de site in haar geheel moet een nieuw concept uitgewerkt worden. Intussen doet het bestuur uiteraard het nodige om de veiligheid op en rond de site te garanderen. De buurtbewoners en deelnemers aan het participatietraject worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

Gepubliceerd opdinsdag 22 nov 2022 om 17:15