PFAS - Actuele no regret-zones

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) inventariseerde de risicosites betreffende een mogelijke PFAS-verontreiniging. Ze stelt een interactieve kaart ter beschikking met een duidelijk overzicht per gemeente.

Raadpleeg hier deze interactieve kaart

De kaart geeft een actueel beeld van alle sites in Vlaanderen die momenteel worden behandeld voor een mogelijke PFAS-vervuiling – zowel sites waar al verkennende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd als sites waar dat onderzoek nog wordt gepland.

De meeste sites hebben te maken met een historische brandweeractiviteit: bestaande en voormalige oefenterreinen van de brandweer of bedrijfsbrandweer, of locaties waar een felle brand werd geblust. Daarnaast telt Vlaanderen heel wat plaatsen met een industriële activiteit met mogelijk gebruik van PFAS. 

Voor Laarne zijn er:

  • Twee gele zones: de Microfibres-site en de Bonimex-site: dit zijn 2 locaties met een lopend of gepland onderzoek, waar tijdelijke no regret-maatregelen uit voorzorg gelden, in afwachting van verdere resultaten. Van zodra die resultaten bekend zijn, worden de inwoners binnen de vooropgestelde perimeter op de hoogte gebracht, van eventuele aangepaste no regret-maatregelen.

  • Eén groene zone: de site van het voormalig tuinbedrijf Coppens: een onderzochte locatie, waarvoor geen maatregelen nodig zijn.

No regret-maatregelen zijn voorzichtigheidsmaatregelen die worden aanbevolen rond een problematiek waarover nog geen volledige wetenschappelijke kennis aanwezig is. De vertaling komt letterlijk uit het Engels: ‘geen spijt-maatregelen’ of maatregelen waarvan we later waarschijnlijk geen spijt zullen hebben. Voor PFAS zijn het maatregelen die helpen om onze blootstelling aan PFAS te beperken en om opstapeling en belasting in ons lichaam te voorkomen.

Gepubliceerd opdinsdag 26 jul 2022 om 18:00