Tijdelijk verbod op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen kan de droogte zeer snel een acuut risico op brandgevaar vormen.

Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. het Vlaams Agentschap Natuur en Bos stelde daarom een tijdelijk verbod in op het maken van vuur  en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden.

Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Op dit moment geldt code geel: gevaar , wees voorzichtig! Deze kleurcode wordt per provincie bepaald en gepubliceerd door Natuur en Bos en kan onder andere via www.natuurenbos.be geraadpleegd worden.

Door dit besluit krijgen alle boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden (tijdelijk) een bijkomende bevoegdheid en kunnen zij ter zake optreden.

Gepubliceerd opdonderdag 10 jun 2021 om 15:50