Mondiale Raad

De Mondiale Raad is het advies- en inspraakorgaan betreffende het gemeentelijk aanbod rond ontwikkelingssamenwerking.

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

participatie@laarne.be

Samenstelling

 • Leen Christiaens

  Functies

  Voorzitter
 • Annie Paelinck

  Functies

  Voorzitter
 • Johan Six

  Functies

  Penningmeester