Mobiliteitsplan

Laarne wil haar mobiliteits- en verkeersbeleid voor de periode 2022-2028 herzien en aanpassen aan de actuele noden en uitdagingen. Dit beleid staat beschreven in het gemeentelijk mobiliteitsplan. De gemeenteraad heeft een voorlopige versie van dit plan vastgesteld.

Participatie

Het was de bedoeling om in de loop van april twee informatievergaderingen over dit plan te organiseren, maar door de coronamaatregelen konden die niet doorgaan. Daarom organiseert de gemeente nu een openbaar onderzoek rond dit plan. Tijdens
het openbaar onderzoek kan je je opmerkingen en suggesties doorgeven.

Je kan de beleidsteksten hier raadplegen.

Opmerkingen en suggesties kan je op drie manieren bezorgen:

• Stuur een (aangetekende) brief ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne met
daarin je opmerkingen.
• Geef je brief persoonlijk af aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Je ontvangt een bewijs van afgifte.
• Mail je opmerkingen t.a.v. het college van burgemeester en schepenen naar mobiliteit@laarne.be.

Het openbaar onderzoek loopt van 10 mei 2021. Opmerkingen moeten ons ten laatste bereiken op 5 juli 2021 (voor brieven geldt de postdatum als bewijs). Enkel brieven die tijdig aankomen, en voorzien zijn van uw naam en adres, worden verder behandeld. Anonieme berichten worden niet in het openbaar onderzoek opgenomen.