Militiegetuigschrift

Wat?

Het militiegetuigschrift of model 33 bewijst dat u uw dienstplicht hebt vervuld.  Het ziekenfonds, de verzekeringskas of de pensioendienst kunnen dit document vragen.

Hoe aanvragen?

U kan het document aanvragen bij:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRA - E/N)

Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

tel 02 441 83 28
fax 02 443 96 77

dghr.hrgan@mil.be

Belangrijke info

  • Vermeld uw naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, adres en als het kan uw stamboeknummer in de aanvraag. 
     
  • Was u gewetensbezwaarde? Dit attest kan enkel worden afgeleverd door de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, dienst klantenbeheer - ingrid.gheysels@rrn.fgov.be