Jury

Dorothea Van Hoyweghen, voorzitster

Dorothea Van Hoyweghen woont in Laarne en is licentiaat Germaanse filologie. In de loop van haar onderwijscarrière doorzwom ze heel wat wateren. Ze was leraar Nederlands en Engels, directeur in een Wetterse secundaire school, onderwijsbegeleider, inspecteur en adviseur op het kabinet van onderwijsminister Frank Vandenbroucke. Haar belangstelling ging daarbij speciaal uit naar taal en Nederlandstalige literatuur. Ze is ook voorzitter van de redactieraad en eindredacteur voor de Plantynuitgave 'Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid'.

Frans-Jos Verdoodt

Professor Frans-Jos Verdoodt

Frans-Jos Verdoodt is emeritus-hoogleraar in Nederland en Vlaanderen, opgeleid in de taalkunde, de sociale wetenschappen, de filosofie en de geschiedeniswetenschap.

Hij is in die disciplines een professionele wetenschapper. Maar de belangstelling voor de literatuur (en vooral de poëzie) vormt het noodzakelijke tegengewicht om wetenschapper te kunnen blijven. En daarom stortte hij zich vol overgave in dit avontuur dat Melopee heet.

Professor Yves T'Sjoen

Yves T’Sjoen studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. Daar doceert hij moderne Nederlandse literatuur, poëziestudie, moderne editiewetenschap en Afrikaanse letterkunde. Hij heeft al talrijke publicaties waaronder publicaties over de romans van Hugo Claus.

Trees Veeckman

Trees Veeckman

Trees Veeckman volgde voordracht en dictie, is bijna levenslang spelend lid van de toneelgroep Zucht naar Kunst, was bibliotheek-assistente in Wetteren en leidt in diezelfde gemeente de leesgroep van het Davidsfonds. Zij draagt literatuur en poëzie een warm hart toe.

frank de vos

Frank De Vos

Dichter-troubadour Frank De Vos (Antwerpen  1956) is historicus ( KULeuven, 1978)  en bachelor in de Wijsbegeerte( KULeuven 1979). Frank zingt en musiceert. Zijn liederenreeks gaf hij de titel ‘Quirilian’ waarin hij zijn weemoed bespeelt. Hij is begeesterd door taal. Zeven bundels zijn reeds verschenen. Hij werd in maart 2009 uitgeroepen tot  DorpsDichterDoel. Als jurylid van een poëziewedstrijd ben je verplicht om heel intens de poëzie van de anderen te lezen. Dat op zich is al een uitdaging, vindt hij. Voor meer informatie kan je terecht op zijn persoonlijke website: www.frankdevos.be

Herman Elegast

Herman Elegast

Herman Elegast was de ziel, als componist en zanger, van het kwintet “De Elegasten”, die in Vlaanderen en Nederland zeer bekend waren. Hij componeerde en zong voor VRT en was huiscomponist van het theatergezelschap ‘Taptoe’. Hij is de stichter van het kwartet “Gospodi” dat in slavisch-orthodoxe muziek gespecialiseerd is en startte in 2002 met het ‘Ensemble Herman Elegast’.

Roel recent 66

Roel Richelieu

Roel Richelieu Van Londersele kreeg de vierde Melopeeprijs en zit al 3 jaar in de jury. Hij publiceerde 10 dichtbundels en zijn verzamelde gedichten verschenen als 'De Bruiden' (uitg Atlascontact/Houtekiet).
Hij kreeg o.a. ook de Herman de Coninck-publieksprijs en is actief als literair docent bij Creatief Schrijven en bij Wisper.
Hij is redacteur van www.hetgezeefdegedicht.be

foto Astrid Arns

Astrid Arns

Astrid Arns is onderwijzeres en dichteres. Ze publiceerde gedichten in de Poëziekrant, De Schaal van Dighter en Het Gezeefde Gedicht. Ze droeg voor tijdens de poëzieroute Gent 2017 en de Vlaamse Poëziedagen in Ooidonck. In 2016 werd ze laureaat van de Melopee Poëzieprijs. In 2017 werd ze genomineerd voor de Meanderprijs. In 2018 won ze de 3de prijs Poëzieprijs Oostende met het gedicht 'doorzichtig' Maart 2018 won ze de Boontjesprijs met het gedicht 'requiem' In maart en juni 2018 treedt ze samen met haar dochter Jana Arns en haar nicht Frouke Arns op onder de noemer 3x Arns en daarmee Basta. September 2018 werd haar debuutbundel voorgesteld in het Poëziecentrum van Gent: 'Mijn naam op de deur'.

Jan De Meester

Jan De Meester werkt in de drukkerij Cultura. Deze drukkerij werd 4 generaties van zoon op zoon beheerd

foto Stefaan Goossens

Stefaan Goossens

Stefaan Goossens is verantwoordelijk voor het documentatie-, studie- en informatiecentrum van het Poëziecentrum.