Historiek

BEKNOPTE HISTORIEK MELOPEE-PRIJS

De korte geschiedenis van de Melopee-prijs oogt niet spectaculair. Maar hij is wel merkwaardig. Het toont namelijk aan hoe uit een desillusie na een finaal mislukt initiatief de vitaliteit kan groeien om een geslaagd project op te bouwen.

In oktober 2007 leidde ik een jury die een private poëzieprijs moest toekennen volgens het traditionele concept, nl. het beoordelen van ingezonden gedichten. Maar de finale kwaliteit van het initiatief flopte. Toen de jury dat besefte, vormde die zichzelf meteen om tot een werkgroep die een nieuw project ontwierp, gesteund op twee principes: een eind verwijderd blijven van de traditionele prijsvragen én gedragen worden door een overheid die bereid is prestige en continuïteit aan het project te verlenen.

Het originele aspect van het project bestond erin dat elke jaar uit de literaire tijdschriften (verschenen in het voorbije jaar) het meest beklijvende, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige gedicht zou worden gelauwerd. Zo’n project bestond nog niet in Vlaanderen.lost_in_time

Na een diepgaande bespreking met het voltallige college van burgemeester en schepenen, zette de gemeente Laarne haar schouders onder het project. Zij voegde er zelfs nog een meerwaarde aan toe: naast het gedicht van de laureaat, zouden nog twintig genomineerde gedichten verschijnen in een verzorgde publicatie.

Zo gebeurde ook.

De plechtige prijsuitreiking door de burgemeester en de schepenen op 27 september 2009 in het kasteel van Laarne was een belangrijke dag voor de poëzie en haar culturele omgeving. Jurylid en muzikale icoon Herman Elegast bracht er zijn Melopee-compositie en de uitgave van de bundel Poëzieprijs Melopee. Gemeente Laarne. Bloemlezing van de geselecteerde gedichten bezit de nodige intrinsieke kwaliteit om een waardige opvolger te worden van de (verdwenen) jaarlijkse keuze van gedichten-uit-tijdschriften die werd uitgegeven door het Davidsfonds.

Em. Prof Dr. Frans-Jos Verdoodt, voorzitter van de jury van de Melopee-prijs.