Meldpunt discriminatie op de private huurmarkt

Maak een afspraak

Onze samenleving wordt steeds diverser. Zo heeft iedere inwoner zijn eigen woonbehoefte of -noden. Ondanks alle wetten, decreten, inspanningen en verdragen zijn gelijke kansen op de woningmarkt nog lang geen realiteit voor iedereen. Bepaalde praktijken zorgen er nog steeds voor dat sommige mensen of groepen niet dezelfde toegang krijgen tot kwaliteitsvolle huisvesting.

MELDING DISCRIMINATIE PRIVATE HUURMARKT

Ben je ongelijk behandeld bij een huisbezoek omwille van je seksuele geaardheid? Wil de verhuurder niet aan jou verhuren omdat je geen arbeidscontract hebt of weigert men een huisbezoek omdat je van niet-Belgische origine bent? Sinds 1 januari 2021 kan je bij de woondienst van Laarne terecht voor het melden van discriminatie op de woningmarkt.

De medewerker van de woondienst zal:

  • je situatie verkennen aan de hand van gerichte vragen;
  • je, indien nodig, het verschil uitleggen tussen toegelaten selectie en discriminatie;
  • je wijzen op de verschillende mogelijkheden om te reageren;
  • je duiden op het belang van het hebben en de mogelijkheden tot verzamelen van bewijsmateriaal
  • en zal indien mogelijk ook helpen om een melding te doen bij het Vlaams Mensenrechteninstituut.

Het lokaal bestuur Laarne werkt hiervoor samen met het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI), aangezien het woonloket geen bevoegdheid heeft om zelf verdere stappen te ondernemen.

Het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) ijvert voor gelijke kansen voor alle burgers en maakt beleidsmakers en de bevolking meer vertrouwd met de mensenrechten. Wanneer je als burger meent gediscrimineerd te zijn, kan je eventueel een beroep doen op bemiddeling en oordeelvorming van de geschillenkamer. Meen je slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie op de woningmarkt, dan kan je dit melden via de website van het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)Wie dat wenst kan hierbij hulp krijgen van de woondienst

Meer informatie?