Meldpunt discriminatie op de private huurmarkt

Maak een afspraak

Onze samenleving wordt steeds diverser. Zo heeft iedere inwoner zijn eigen woonbehoefte of -noden. Ondanks alle wetten, decreten, inspanningen en verdragen zijn gelijke kansen op de woningmarkt nog lang geen realiteit voor iedereen. Bepaalde praktijken zorgen er nog steeds voor dat sommige mensen of groepen niet dezelfde toegang krijgen tot kwaliteitsvolle huisvesting.

MELDING DISCRIMINATIE PRIVATE HUURMARKT

Ben je ongelijk behandeld bij een huisbezoek omwille van je seksuele geaardheid? Wil de verhuurder niet aan jou verhuren omdat je geen arbeidscontract hebt of weigert men een huisbezoek omdat je van niet-Belgische origine bent? Sinds 1 januari 2021 kan je bij het woonloket van je gemeente terecht voor het melden van discriminatie op de private huurmarkt.

De medewerker van het woonloket zal:

  • je situatie verkennen aan de hand van gerichte vragen;
  • je duiden op het belang van het hebben en de mogelijkheden tot verzamelen van bewijsmateriaal en zal indien mogelijk ook helpen om een melding te doen bij Unia door samen het online meldingsformulier van Unia in te vullen en in te dienen.

Het lokaal bestuur Laarne werkt hiervoor samen met Unia, aangezien het woonloket geen bevoegdheid heeft om zelf verdere stappen te ondernemen. Van zodra een melding wordt doorgegeven aan Unia blijven zij verantwoordelijk voor de gehele opvolging van de melding. Unia zal de melding registreren en/of verder behandelen en daarvoor contact opnemen met de melder.

UNIA

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, gelijkheid bevordert en de mensenrechten beschermt. Ze kunnen je informeren over je rechten en samen zoeken naar een oplossing. Aan de hand van het ingevulde meldingsformulier zal Unia de melding van discriminatie op de private huurmarkt verder opvolgen. Mogelijke stappen zijn sterk afhankelijk van een hele reeks factoren, zoals de bewijslast, de verwachtingen van de melder en de medewerking van de tegenpartij.

Wat kan Unia aan de melder garanderen?

  • Elke melder krijgt een antwoord.
  • Elke melding krijgt een dossiernummer.
  • Elke melding wordt afgetoetst aan de geldende wetgeving.
  • Unia neemt enkel contact op met derden met toestemming van de melder.
  • Indien Unia niet bevoegd is of wanneer er te weinig bewijs beschikbaar is, krijgt de melder advies of wordt hij doorverwezen.
  • Het doel is een onderhandelende oplossing waarmee de melder tevreden is.

Unia is geen rechtbank, geen sociale diensten en geen advocatenbureau.