Materialenverhuur

Het Lokaal Bestuur Laarne stelt materiaal ter beschikking van organisaties en verenigingen (dus niet aan particulieren) die iets willen organiseren. Dit kan gaan van klein materiaal zoals een beamer over stoelen en tafels tot tenten en chalets.

  • De lijst van materialen is te bekijken via het reglement voor het ontlenen van gemeentelijk materiaal, het gebruik van gemeentelijke zalen en lokalen, evenementen en algemene dienstverlening aan verenigingen (bijlage 1) waarin ook de tarieven en voorwaarden vermeld zijn. 
  • Voor de beschikbaarheid en het reserveren van materialen neem je contact op met de Dienst Vrije Tijd en Jeugd.
  • Organiseer je een evenement dan doe je jou evenementenaanvraag via Eagle, maar je dient wel nog apart de aanvraag voor materialen te doen.