Maatregelen rode zones

In een rode zone gelden volgende no regret-maatregelen:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.

Grondwater

 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik uw putwater niet om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en afval

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie.
 • Het verharde terrein op de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval.
 • Buiten de perimeter kunnen eieren en afval van groenten en fruit meegegeven worden met het gft-afval.

Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

 • was uw handen, zeker voor de maaltijd
 • maak uw huis binnen en buiten schoon met water.

Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je op de hoogte van eventuele verdere maatregelen, van zodra wij de resultaten van het onderzoek ontvangen hebben.

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS/PFOS vindt je op www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling

Algemene vragen over PFAS/PFOS kan je sturen naar pfas@vlaanderen.be.