Lokaal overleg kinderopvang (LOK)

De Lokaal Overleg Kinderopvang is het advies- en inspraakorgaan betreffende kinderopvang binnen de gemeente. Het bestaat uit een structureel ambtenarenoverleg en een jaarlijks breed overleg met (externe) partners rond kinderopvang zoals onthaalouders en oudercomités.  

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

participatie@laarne.be

Samenstelling