Lokaal bestuur zoekt jobstudenten

We zijn op zoek naar jobstudenten voor archief / schoonmaak of IBO. Uiterste datum voor indienen van de sollicitaties: vrijdag 30 april 2021

Functies

- Eén jobstudent voor het archief (juli - augustus - september)
- Eén jobstudent voor de schoonmaakdienst (juli - augustus - september)
- Jobstudenten voor de buitenschoolse kinderopvang (juli en augustus)

Voorwaarden

  • student zijn en voldoen aan de algemene voorwaarden voor studentenarbeid (meer informatie hierover kan u terugvinden op www.mysocialsecurity.be/student)
  • minstens achttien jaar zijn op het moment van tewerkstelling

Interesse ?

Uiterste datum voor indienen van de sollicitaties: vrijdag 30 april 2021

Je kan het sollicitatieformulier hieronder downloaden. Mail het met foto naar vacatures@laarne.be of stuur het formulier, samen met een (pas)foto, naar College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne.

Sollicitatie
Het sollicitatiegesprek zal normaal gezien doorgaan op zaterdag 7 mei 2021 vanaf 9.00 uur. De uitnodiging zal gebeuren per e-mail. Enkel de kandidaten die geen e-mailadres op het sollicitatieformulier vermelden, zullen per brief uitgenodigd worden.

Meer info

Gepubliceerd opvrijdag 12 mrt 2021 om 12:47