LaarneLab en Kidslab

Een LaarneLab is een participatietraject waarin burgers en vertegenwoordiging van alle adviesorganen onder begeleiding gedurende een werkjaar verschillende keren samenkomen rond een beleidsprioriteit, vastgelegd door het lokaal bestuur. Een LaarneLab formuleert ideeën en aanbevelingen rond de beleidsprioriteit waarmee het lokaal bestuur aan de slag gaat.

Aan ieder traject van een LaarneLab is er minstens ook één KidsLab verbonden (in het kader van Laarne als Kindvriendelijke Gemeente).