Laarne optimaal digitaal

Het lokaal bestuur zet volop in op het digitaliseren van een aantal processen. We streven er naar om de “papieren” administratie waar het kan en waar het mag zo veel mogelijk af te bouwen. We proberen zo veel mogelijk digitale invulformulieren ter beschikking te stellen via het gemeentelijk e-loket. Sinds 01 januari 2021 wordt ook reeds een groot deel van de uitgaande briefwisseling en bijhorende beslissingen “digitaal” getekend.

Het digitaliseren heeft meerdere voordelen : dossiers kunnen backoffice gemakkelijker aan elkaar worden gelinkt, minder papier is beter voor het milieu, e-mail zendingen gaan vlugger dan met de klassieke post, digitale invulformulieren zijn gemakkelijker leesbaar dan papieren documenten enz…

Wellicht hebben sommige burgers en/of verenigingen reeds gemerkt dat de communicatie onderling reeds een tijdje digitaal verloopt. Dat is op zich ook niet zo verwonderlijk. Diverse softwaresystemen/platformen (bijvoorbeeld : het Omgevingsloket, of het algemene digitale stadsplatform Eaglebe) communiceren reeds in twee richtingen : van de burger naar de overheid en omgekeerd.

Het gebruik van digitale processen is vanzelfsprekend niet altijd verplicht. Doorsnee burgers zullen meestal kunnen kiezen, via een expliciete instemming, of ze digitale kanalen willen gebruiken of niet. We merken echter dat burgers – terecht – steeds vaker bewust en op eigen initiatief kiezen voor de vele voordelen van digitale communicatie. Dit heeft onder meer voor gevolg dat steeds meer dossiers via e-mail communicatie worden afgehandeld.

Sinds kort is het lokaal bestuur ook gemachtigd om te communiceren met de burger en de onderneming via de federale eBox. De federale eBox is de digitale brievenbus die de overheid aanbiedt aan haar burgers. Deze is gekoppeld aan het rijksregisternummer, en voorzien van een sterke beveiliging. Er bestaat een eBox voor een burger, maar ook voor ondernemers en organisaties. Een groot verschil is dat burger hun eBox actief moeten activeren. Bij organisaties, zoals bij de lokale besturen, is deze automatisch geactiveerd.

Een uitgebreidere beschrijving van de werking, het gebruik en de rechtsgevolgen van de eBox voor de burger en de onderneming kan u lezen op bijkomende gemeentelijke webpagina’s.

Opmerking :

“Laarne optimaal digitaal” betekent niet dat de burger verplicht wordt om alles digitaal in te vullen of door te sturen (tenzij hogere wetgeving dit wel oplegt, cfr het omgevingsloket). Laarne kiest er wel voor om, wanneer mogelijk, digitale diensten als standaard en als voorkeursoptie aan te bieden, zoals ook op Vlaams niveau wordt gepromoot via de Vlaamse Dienstverleningsstrategie. Het lokaal bestuur zal waar het kan nog altijd “papieren” aanvraagformulieren ter beschikking houden voor hen die deze weg verkiezen. Ook zullen er nog altijd brieven met de post worden verstuurd als er geen andere mogelijkheid is of als de burger daar voor kiest.

Als u vragen heeft over onze digitale dienstverlening, of suggesties wil doen voor verbetering, neem dan zeker contact met ons op.