Laarne als poëziegemeente

Melopee Poëzieprijs Laarne

De Poëzieprijs Melopee Laarne is al aan de 13de editie toe. De gerenommeerde prijs bekroont dit jaar het meest beklijvende gedicht voor het eerst verschenen in een literair Vlaams tijdschrift van 2020. De winnaar van de juryprijs is Ineke Riem met het gedicht Pegasus in galop dat verscheen in Poëziekrant, 44de jaargang, nummer 3, mei-juni 2020, p. 60. De dichter ontvangt 2500 euro. Omdat de fysieke prijsuitreiking niet kon doorgaan, maakte Ineke dit bedankingsfilmpje. Ze draagt daarin haar winnende gedicht voor.

De vierde publieksprijs gaat naar Paul Demets met Boreaal, een gedicht gepubliceerd in DW B, 165ste jaargang, nummer 2, juni 2020, p. 83-85. De publiekprijs levert Demets 750 euro op. 

De  Poëzieprijs Melopee Laarne is een uniek initiatief en wordt sinds 2009 jaarlijks georganiseerd. Deze poëzieprijs bekroont het meest beklijvende oorspronkelijke Nederlandstalige gedicht dat (in het voorgaande jaar) verscheen in één van de geselecteerde Vlaamse Literaire Tijdschriften. 

Een professionele jury maakt een shortlist van 21 gedichten waaruit de uiteindelijke winnaar gekozen wordt. Die ontvangt een geldprijs van 2500 euro. Het winnende gedicht is een jaar lang te lezen op een grote banner aan de zijgevel van het oud-gemeentehuis in Laarne. 

1ste editie: 2009            Charles Ducal - Onvoorbereid

2de editie: 2010             Marc Tritsmans - Geen aanleg

3de editie: 2011             Erwin Steyaert - De moeder van de zelfmoordterrorist

4de editie: 2012             Roel Richelieu Van Londersele - Alzheimer

5de editie: 2013             Yannick Dangre - Vader

6de editie: 2014             Luuk Gruwez - Kapper

7de editie: 2015             Aloys Vonckx - Kamer 832

8ste editie: 2016            Astrid Arns - Ontheemden

9de editie: 2017             Peter Verhelst - Leef, heb lief, dans, verdwaal

10de editie: 2018           Max Greyson - Onscherp

11de editie: 2019           Marc Tritsmans - Stilte

12de editie: 2020          Jan Baeke - Ik bel mijn moeder

13de editie: 2021           Ineke Riem - Pegasus in galop

Sinds de 10de editie kan ook het publiek zijn favoriete gedicht kiezen. Aan de publieksprijs is er 750 euro verbonden.

2018                      Marieke Maerevoet - Le temps des cerises

2019                      Paul Demets - Eik

2020                      Frederik Bosmans - Kamer

2021                      Paul Demets - Boreaal

Van iedere editie is er een bloemlezing uitgegeven. Een bloemlezing kost 10 euro en is te verkrijgen bij:

  • de Dienst Vrije Tijd en Jeugd
  • Het onthaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 2 - Laarne
  • De bibliotheek van Laarne, Keistraat 5 - Laarne
  • Het bibliotheekfiliaal van Kalken, Koffiestraat 71/0001 - Kalken

Jeugdpoëzieprijs Laarne

Parallel met de prijs voor volwassenen zet het Lokaal Bestuur Laarne sinds 2013 ook jaarlijks in op een jeugdpoëzieprijs. Het betrekt hiervoor de derde graad van alle Laarnse scholen. Via workshops maken de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kennis met poëzie en schrijven ze zelf een gedicht. 

De jaarlijkse jeugdpoëzieprijs is in 2021 aan de negende editie toe. De leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van alle scholen in Laarne en Kalken penden hun mooiste gedicht en bijpassende illustratie neer na workshops rond posterpoëzie. Dit leidde tot 221 inzendingen rond emoties en protestpoëzie.

De resultaten waren prachtig, wat het voor de vijfkoppige jury niet eenvoudig maakte om 21 gedichten en 1 winnaar te selecteren. Uiteindelijk kwam Lore Thys van het zesde leerjaar van de GBS De Windwijzer Laarne met het gedicht Het milieu als winnaar uit de bus. Bekijk het filmpje van de prijsuitreiking!

Poëzieroute

Het Lokaal Bestuur Laarne wil poëzie dichter bij de mensen brengen. De komende jaren zullen in het straatbeeld de winnende gedichten van de Melopee Poëzieprijs een plaats krijgen. De gedichten zullen verbonden worden via een een route.