Kerkhof van de toekomst, wordt plaats voor ontmoeting

Begin 2019 gaven we de opdracht om een studie uit te werken over onze begraafplaatsen. Binnenkort wordt begonnen aan de make-over. Want een begraafplaats is meer dan enkel een laatste rustplaats. Naast ruimte voor bezinning, rust en herinneringen, moet ze ook plaats bieden voor ontmoeting.
 

Vergroening van de begraafplaatsen

De studie rond een toekomstgericht beheer van onze twee begraafplaatsen werd afgerond in februari 2020. We gingen aan de slag met de resultaten en stelden een stappenplan op. Zo worden onze begraafplaatsen binnenkort groene plekken in beide dorpskernen, met aandacht voor ecologie en biodiversiteit. Zo zullen we inheemse bij-vriendelijke bomen en bloemen aanplanten. De vergroening van de begraafplaatsen zal bovendien bijdragen tot het welbevinden van bezoekers en omwonenden.
 

Nieuwe vormen van begraven

Het project voldoet ook aan de vraag naar nieuwe vormen van begraven en de wissel van klassiek begraven naar begraven na crematie.
Door de aankoop van een extra stuk grond in Laarne, de inpassing van (nieuwe) urnegraven, strooiweides en columbaria en een sterretjesboom zullen beide begraafplaatsen kunnen voldoen aan deze vraag. Schepen van begraafplaatsen Roos Locquet

Stappenplan

Deze grote verbeterwerken starten in 2022 en zullen in verschillende stappen uitgevoerd worden. Dit gebeurt op beide begraafplaatsen quasi gelijktijdig en uiteraard met de nodige eerbied en sereniteit. We streven ernaar om de begraafplaatsen zo kort mogelijk af te sluiten voor het publiek, geen werken uit te voeren in de periode van Allerheiligen en Allerzielen en in eerste instantie geen herbestemming te geven aan huidige graven en concessies.
 

Informatieborden

Bezoekers van de begraafplaatsen krijgen ook meer info via informatieborden met tekst en foto’s over de uit te voeren werken en de verschillende fases. Op een grondplan van de begraafplaats zal iedereen kunnen zien welke delen van de begraafplaats zullen afgesloten worden, tijdens een bepaalde fase.
 
Gepubliceerd opmaandag 22 nov 2021 om 14:19