Parochiekerk Sint-Macharius te Laarne

De eerste vermelding van de parochie Laarne gaat terug tot 1120. Een eerste grondplan van de kerk kan vanaf ca. 1570 gereconstrueerd worden. Daaruit blijkt dat de laatmiddeleeuwse kerk een basilicale kruiskerk was met centrale toren en zeer smalle zijbeuken met lezenaarsdak. Na de zware verwoestingen tijdens de godsdienstoorlogen in 1583 volgde een grote restauratie. In de zeventiende eeuw werd de kerk uitgebreid tot de huidige hallenkerk. De bouw van de noordelijke en zuidelijke sacristie gebeurde in de achttiende eeuw. Begin jaren 1990 onderging de kerk een grondige restauratie. Bij de uitvoering van het masterplan voor de dorpskern van Laarne in de periode 2011-2012 werd rond de kerk een ruimte afgebakend die de vroegere begraafplaats suggereert.

De Sint-Machariuskerk is, behalve tijdens erediensten, vrij toegankelijk.