Parochiekerk Sint-Denijs te Kalken

De oorsprong van de Sint-Denijs- of Dionysiuskerk gaat vermoedelijk terug naar een Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw. Rond de kerk lag vroeger een kerkhof. Talrijke aanpassingen, verbouwingen en herstellingen doorheen de eeuwen gaven de kerk haar huidig uitzicht. Het oudste onderdeel is de achthoekige kruisingstoren in Ledische steen uit ca. 1400. De meest recente buitenrestauratie dateert uit 1996-1997. De laatste grote binnenrestauratie dateert uit 2007. Blikvangers in de kerk zijn het orgel van De La Haye uit 1712 en het schilderij ‘De aanbidding der wijzen’ van Gaspar de Crayer en het drieluik met middenpaneel ‘De onthoofding’ van de Heilige Sint-Dionysius van Lucas Floquet uit 1616. Er staan ook nog twee barokke zeventiende-eeuwse en twee achttiende-eeuwse biechtstoelen in de kerk. De kruisweg uit 1986 is gemaakt door Margriet Goossens, een lokale kunstenares.

De Sint-Denijskerk is, behalve tijdens erediensten, vrij toegankelijk.

Meer informatie over de bouwhistoriek kan teruggevonden worden op de objectfiche kerkfabriek Sint-Denijs in de erfgoedinventaris van het Agentschap onroerend erfgoed Vlaanderen.