Kennisgeving beleidsplan RUIMTE Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een voorontwerp Beleidsplan Ruimte “Maak ruimte voor 2050”. Hierin wordt een langetermijnvisie uitgewerkt voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050.

De eerste fase in de procedure voor milieueffectrapportage (plan-MER) kan worden ingezet. Dit houdt in dat de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving voor alle geïnteresseerden van start gaat. Vanaf 28 juni tot en met 27 augustus 2021 kan iedereen die dat wenst, reageren op deze kennisgeving.

  • Via de website van het Team MER.
  • Ter plekke bij de provincie Oost-Vlaanderen – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent.
  • Ter plekke in het gemeentehuis - Dorpsstraat 2 te Laarne.
    Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. Een afspraak kan worden gemaakt via omgeving@laarne.be.
    Vergeet niet om hierbij uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer te vermelden.

Je kan deze kennisgeving ook downloaden op https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer ‘PL0268’.

Opmerkingen kunnen bezorgd worden tot en met 27 augustus 2021

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking gericht aan de dienst Omgeving, Dorpsstraat 2 te Laarne.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.

Gepubliceerd opwoensdag 23 jun 2021 om 13:56