Kandidaat onthaalouder

Wat?

Een onthaalouder staat in voor de verzorging en opvoeding van kinderen (meestal van 0 tot 3 jaar, soms ook buitenschools tot 12 jaar), het organiseren van spelactiviteiten, het bereiden van maaltijden en zorgt ook voor een warme huiselijke sfeer waar kinderen liefdevol kunnen opgroeien. Dagelijks is er contact met de ouders bij de breng- en haalmomenten en wordt met hen overlegd over de aanpak van hun kind.

Onthaalouders zijn geen werknemers van de dienst. Zij vallen onder het specifiek sociaal statuut.

Voorwaarden 

  • minstens 18 jaar oud zijn
  • Beschikken over voldoende pedagogisch(e) inzicht en vaardigheden om kindjes op kwalitatieve wijze op te vangen en op te voeden
  • Woning (in huur of eigendom) dient een voldoende veilige ruimte te bieden om kindjes op te vangen en dient bovendien een buitenruimte (tuin of terras …) te hebben
  • Bereid zijn om 1 of meerdere startmodules te volgen (enkel voor alleen werkende onthaalouders)
  • Bereid zijn om een opleiding levensreddend handelen bij kinderen te volgen
  • Bereid zijn om met de verantwoordelijken van de dienst voor onthaalouders samen te werken

Er zijn momenteel nog geen diplomavereisten. In 2024 moeten alle onthaalouders gekwalificeerd zijn. De dienst biedt de nodige pedagogische en administratieve ondersteuning aan alle aangesloten onthaalouders. Bedjes, stoelen, …. worden gratis ter beschikking gesteld. Uit de spelotheek kan aangepast spelmateriaal ontleend worden.

Voor wie?

Man of vrouw woonachtig in Laarne of Kalken of de intentie hebben er te komen wonen. Samenwerkingen van 2 of meer personen zijn mogelijk.

Werking

Indien dit jou aanspreekt, dan neem je best telefonisch of persoonlijk contact op met de dienstverantwoordelijke. Na een verkennend gesprek volgt mogelijks de selectieprocedure.

Nodige documenten

  • Sollicitatieformulier
  • Recent uittreksel strafregister geschikt voor kinderopvang van de kandidaat onthaalouder en ieder inwonend persoon van 18 jaar of ouder

Op basis van het volledige dossier beslist de raad voor maatschappelijk welzijn om de kandidaat al dan niet aan te sluiten bij de dienst. Kind en Gezin voorziet een startpremie.

Links

www.kindengezin.be

www.ikwordonthaalouder.be