Kalkense Meersen

In het spoor van de Schelde

De Kalkense Meersen is een uniek natuurgebied van 845 ha dat zich uitstrekt over de gemeenten Laarne, Wetteren, Wichelen en Berlare. Dit afzettingsgebied van de Schelde is een ongeschonden geheel van uitgestrekte moerassige hooivelden, weilanden, beken, sloten en grachten waar bijzondere fauna (zoals de grutto die er komt broeden) en flora prima gedijen. Meer info over de Kalkense Meersen is te vinden via Natuurpunt.

Voor wie met de wagen naar de Kalkense Meersen komt, zijn er verschillende parkeerzones. Een kaart met een overzicht vind je via deze link.

Met de wagen parkeer je in Kalken het best op het Vaartplein. 

Onthaalplan Kalkense Meersen Donkmeer

Om de enigheid van dit prachtige gebied beter te bewaren en te ontplooien met respect voor de natuur, schaarden diverse partners zich achter een onthaalplan voor de Kalkense Meersen en het Donkmeer dat zo als een geheel op de kaart wordt gezet.

Sigmaplan

Om de gebieden rond de Schelde beter te beschermen tegen watersnood, deed het Sigmaplan zijn intrede. Tot 2030 vinden ingrepen plaats om overstromings- en getijden in te richten. Dit heeft ook een positieve weerslag op de natuur in het gebied. Ontelbare dier- en plantensoorten vinden er een nieuw leefgebied.