Kadasterplannen

Het kadaster stamt uit de tijd van Napoleon, waar het twee hoofddoelen had. Eén: de staat een overzicht geven van alle inkomsten van onroerende goederen, zodat zij hierop belasting kon heffen. Twee: bewijzen wie de eigenaar was van een onroerend goed.

Het ‘kadaster’ bestaat uit een plan met kadastrale percelen (geïdentificeerd met een uniek perceelsnummer) en een legger (info over de percelen).

Het kadasterplan wordt vaak als basis gebruikt bij aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Let wel: de kaart en gegevens worden opgemaakt om belastingen (onroerende voorheffing) mee te berekenen; de aangegeven perceelsgrenzen zijn niet per se de effectieve perceelsgrenzen!

Enkel een landmeter kan u zeggen waar de perceelsgrenzen zich exact bevinden. Betwistingen in functie van perceelsgrenzen worden voor de vrederechter uitgevochten.
Het bestuur zal hierin nooit een stelling innemen.

U kan gratis het kadastraal plan online raadplegen via de toepassing ‘CadGis Viewer’ van de Federale Overheidsdienst Financiën.  Opgelet: het kan even duren vooraleer deze toepassing zich opent op uw computer.

U kan een perceel opzoeken via straatnaam en huisnummer of via kadastraal nummer (klik daarvoor op het symbool met drie lijntjes voor de zoekbalk –rechts opent een balk).

Indien gewenst kan u het kadastraal plan afdrukken.

Eigenaarsgegevens zijn beschermd door de wet op de privacy. Hiervoor kunt u niet bij de gemeente terecht, maar enkel bij het kadaster.