Kabelgoten elektrische voertuigen

In Laarne kunnen bepaalde eigenaars hun elektrisch voertuig niet opladen op hun eigen terrein (garage of oprit). Ze parkeren daarom hun voertuig op openbaar domein en laden het voertuig op via een kabel vanuit de woning. Omdat de kabel dan gewoon op het trottoir ligt, is dit geen veilige situatie. Het lokaal bestuur van Laarne biedt nu de mogelijkheid om een kabelgoot te voorzien in het trottoir zodat de kabel geen hindernis meer vormt voor voetgangers. Daar zijn voor de burger geen kosten aan verbonden.

U kan hier digitaal uw aanvraag indienen maar lees eerst deze richtlijnen:

De aanvrager

  • is woonachtig in Laarne/Kalken of baat er een zelfstandige activiteit uit;
  • is eigenaar of bestuurder van een Plug-in hybride of elektrisch voertuig;
  • beschikt niet over de mogelijkheid om het voertuig op privaat domein op te laden;
  • beschikt over een geldige keuring van de elektriciteitsinstallatie van het gebouw waaruit de wagen opgeladen wordt;

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag volgende documenten:

  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
  • kopie van de keuring van de elektriciteitsinstallatie van de woning;

Nadat de aanvraag ontvankelijk is verklaard zal de uitvoerende dienst van het Lokaal Bestuur Laarne de werken inplannen en contact opnemen met de aanvrager. De kabelgoten zullen dusdanig geplaatst worden op de kortste afstand tussen de plaats waar de kabel uit het gebouw komt en de dichtste plaats waar het voertuig wettelijk kan parkeren. Indien de aanvrager de parkeerplaats op een andere plaats wenst, zal de meerkost voor de aanleg aan de aanvrager doorgerekend worden. Hiervoor zal eerst een offerte opgemaakt worden. Pas na betaling van het volledige bedrag zullen de werken uitgevoerd worden;

Op de parkeerplaatsen waar de kabelgoten uitkomen mogen alle voertuigen parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn dus niet privatief en blijven openbaar domein;

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of bestuurder van de Plug-in hybride of elektrisch voertuig om de oplaadkabel te verwijderen van het openbaar domein als het voertuig niet wordt opgeladen. Schade of klachten naar aanleiding van misbruik hiervan zijn de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar of bestuurder van de Plug-in hybride of elektrisch voertuig dat op dat moment wordt opgeladen;