Juridische hulp

Wat?

Gratis verstrekken van juridisch advies over de meest diverse onderwerpen.
Dit advies wordt gegeven door een advocaat, afgevaardigd door de Commissie voor Juridische Bijstand van Dendermonde.

Er werd een netwerk van spreekuren opgezet binnen de regio Dendermonde; voor de gemeente Laarne zijn er spreekuren elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 14u tot 16u (in juli en augustus slechts 1 maal per maand).

Het moet gaan over een eenvoudige juridische vraag in verband met huur, echtscheiding, gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten, beslag enz... Of nog:

  • Moet ik antwoorden op deze brief?
  • Kan ik (nog) iets ondernemen?
  • Is er een dienst die mij kan helpen?
  • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?

Voor wie ?

Elke inwoner van Laarne

Werking

Afspraken voor juridisch advies worden gemaakt via de sociale dienst. Dit kan telefonisch of op één van de zitdagen.

Bij het aanmeldingscontact met de sociale dienst wordt gevraagd naar een korte schets van het probleem (om de juridische vraag af te bakenen) en naar de contactgegevens (naam + telefoonnummer).  Bij het adviescontact met de advocaat wordt er anonimiteit gewaarborgd.