Jeugdraad

Wat is de jeugdraad?

 • De jeugdraad is een groep van jonge mensen die bekommerd zijn om wat de gemeente wel of niet doet voor de jeugd.
 • De jeugdraad heeft een voorzitter en wordt ondersteund door de jeugddienst.
 • De jeugdraad geeft advies aan het bestuur (burgemeester en schepenen) over reglementen, fuiven, speelterreinen, fietspaden, jeugdhuizen…
 • De jeugdraad vergadert zowat om de 6 weken in het bijzijn van de schepen van jeugd.
 • De jeugdraad organiseert jaarlijks evenementen in samenwerking met de jeugddienst, zoals dag en nacht van de jeugdbeweging, de buitenspeeldag, enkele vormingen voor jeugdvrijwilligers, de dag van de jeugdvrijwilliger…
 • Wist je dat louter de jeugdraad een verplichte adviesraad is binnen een gemeente?

De verslagen van de jeugdraad kan je raadplegen op eenvoudig verzoek bij de jeugdconsultent, telefonisch via 09 365 24 11 of op mail jeugd.cultuur@laarne.be.

Wil jij ook meedenken over het jeugdbeleid in Laarne? Dan is de jeugdraad zeker iets voor jou! Neem contact op met de jeugddienst voor meer informatie.

Samenstelling

 • Robbe François

  Functies

  Voorzitter
 • Nico Dauwe

  Functies

  Penningmeester