Jeugdraad

De Jeugdraad is het advies- en inspraakorgaan betreffende het jeugdaanbod in Laarne.  

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

participatie@laarne.be

Samenstelling

  • Robbe François

    Functies

    Voorzitter
  • Nico Dauwe

    Functies

    Penningmeester