AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Zalen

huishoudelijk reglement

Voor wie?

Het gemeentebestuur stelt verschillende zalen in de gemeente ter beschikking van zowel (erkende) verenigingen (van binnen en buiten de gemeente), als aan particulieren.
We maken hiervoor een onderscheid tussen verschillende categorieën van huurders:

A: Gemeentelijke diensten en gemeentelijke adviesraden

B: Gemeentelijke erkende verenigingen, scholen en politieke partijen

C: Niet-erkende verenigingen uit de gemeente

D: Niet-gemeentelijke verenigingen

E: Private personen of bedrijven

F: Privé-personen die een eenmalige privaat initiatief met een sociale doelstelling voor inwoners van de gemeente wensen te organiseren

G. Lokale kunstenaars

Welke zalen?

Naargelang de categorie van de huurder, worden de volgende zalen in de gemeente ter beschikking gesteld tegen de vermelde huurprijzen en/of waarborgen:

Huurprijs gemeentelijke zalen


A

B

C

D

E

F

G

Keistraat: zaal A

€0

€8

-

-

-

€8

-

Keistraat: polyvalente zaal per dag

€0

€25

-

-

-

€25

-

Nieuwe Raadzaal Laarne

€0

€125

€175

-

-

-

-

Oude Raadzaal Laarne

€0

€125

€175

   -

   -

-

-

Nieuwe Raadzaal Kalken

€0

€125

€175

   -

 -

 -

-

Skala hoog en laag gedeelte per dag

€0

€175

€350

€700

€700

-

-

Turnzaal van de gemeenteschool Kalken

€0

-

-

-

-

€25

€25

Turnzaal van de gemeenteschool Laarne

€0

  -

   -

   -

   -

€25

€25

Schoolhuis Kalken

€0

€8

  -

  -

  -

€8

€8

Waarborg gemeentelijke zalen

A

B

C

D

E

F

G

Nieuwe en oude Raadzaal Laarne, nieuwe Raadzaal Kalken

€0

€ 125

€175

-

-

-

-

Keistraat: zaal A,, polyvalente zaal

€0

€ 25

  -

  -

  -

€25

-

Lokalen Schoolhuis

€0

€ 25

  -

  -

  -

€25

-

Zaal Skala

€0

€125

€250

€500

€500

-

-

Deze tarieven zijn altijd inclusief gebruik van elektriciteit, verwarming en water.

Afhankelijk van de zaal die je huurt, is ook het gebruik van ander materiaal in de prijs inbegrepen:

  • Zaal Skala: gebruik van tafels, stoelen, spoelbakken en podia
  • Keistraat: gebruik van tafels, stoelen en aanwezig serviesgoed
  • Schoolhuis: gebruik van tafels, stoelen en aanwezig serviesgoed

Wanneer het gemeentebestuur een buitensporig gebruik van de nutsvoorzieningen vaststelt, kan het dit extra verbruik aanrekenen aan de huurder (zie uitleenreglement).

Wie meerdere keren na elkaar (3 keer per maand, wekelijks, ...) gebruik maakt van de polyvalente zaal in de Keistraat, kan voor 200 euro een 10-beurtenkaart aankopen.
Vanaf september 2013 is er een huishoudelijk reglement van kracht, dat kan je hier downloaden.

Top

Hoe?

Aanvragen...

Alle aanvragen voor het gebruik van de gemeentelijke zalen gebeuren schriftelijk via de dienst vrije tijd & jeugd.
De formulieren hiervoor kan je hier terugvinden.

Huurders van de categorieën A, B en G kunnen ten vroegste 12 maanden voor de aanvang van de activiteit een zaal aanvragen. Huurders van alle andere categorieën kunnen vanaf 8 maanden voor de aanvang van de activiteit een zaal aanvragen. Alle aanvragen kunnen tot ten laatste 1 week voor de activiteit worden ingediend. Deze aanvragen zullen dan chronologisch behandeld worden, en verhuurd worden naargelang hun beschikbaarheid.

Opgelet!

Voor zaal Skala geldt een afwijkende aanvraagprocedure:

  • Zaal Skala wordt beschouwd als een zaal waar podiumkunsten, culturele en / of muzikale activiteiten voorrang hebben op andere activiteiten. Bij gelijktijdige aanvragen voor een zelfde dag of periode wordt hier rekening mee gehouden.
  • De aanvragen voor Zaal Skala moeten ingediend worden in de periode van 1 januari t.e.m. 31 maart voorafgaand aan het jaar dat de activiteit plaatsvindt.
    Zo moet bijvoorbeeld een aanvraag voor gebruik van de zaal in 2035, ingediend worden tussen 1 januari en 31 maart 2034.
    Alle aanvragen die later, m.a.w. na 31 maart, ingediend worden, zullen chronologisch behandeld worden en kunnen behandeld worden tot ten laatste 8 weken voor de aanvang van de activiteit. Laattijdige aanvragen kunnen geweigerd worden.

De sleutel...

De sleutel van het verhuurde lokaal kan afgehaald worden bij de dienst vrije tijd en jeugd (tijdens de openingsuren) en dit ten vroegste 2 werkdagen voor de aanvang van de activiteit. De sleutel moet de eerste werkdag (voor 12 uur) na de activiteit teruggebracht worden.

Bij verlies van de sleutel wordt forfaitair een bedrag van 50 euro aangerekend aan de huurder.

Sleutels mogen nooit onderling doorgegeven worden en moeten altijd bij de uitleendienst teruggebracht worden, tenzij dit onderling werd afgesproken met de dienst vrije tijd en jeugd.

Annuleren...

Annulaties voor zaal Skala moeten ten laatste 8 weken voor de aanvang van de activiteit gemeld worden aan de dienst vrije tijd en jeugd.
Voor alle andere zalen en lokalen moet een annulatie ten laatste 1 week voor de activiteit gemeld worden.

Bij laattijdige annulatie, kan het gemeentebestuur de verschuldigde retributie alsnog aanrekenen.

Top

Vrije tijd & Jeugd

Dienstadres: Keistraat 5
Correspondentieadres: Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 24 11
F 09/366 29 70
jeugd.cultuur@laarne.be