Evenementen

Het evenementencharter...

Fuiven is een essentieel onderdeel van de jeugd- en jongerencultuur. Het hoort bij het ‘jong - zijn’ en is dikwijls een belangrijk onderdeel van de inkomsten van veel verenigingen. Nochtans gaat dit dikwijls gepaard met allerlei overlast. Vanuit de jeugdraad werd dan ook een initiatief gelanceerd om deze overlast zoveel mogelijk te beperken... 

De titel hierboven spreekt echter van een 'evenementencharter' en niet van een fuifcharter?
Dit spreekt eigenlijk wel een beetje voor zich, want het is niet enkel de jeugd die graag feest! Ook andere (volwassen) verenigingen organiseren graag een fuif, optreden of eetfestijn. Daarnaast worden er in de gemeente heel wat evenementen georganiseerd die een zekere 'druk' uitoefenen op de openbare ruimte. Omdat heel wat afspraken en regels zowel voor de organisatie van een fuif, een eetfestijn of een wielerwedstrijd dezelfde zijn, willen met met dit evenementencharter een aantal algemene afspraken maken tussen het gemeentebestuur, de politiezone en de organiserende verenigingen van allerlei evenementen in de gemeente.
Het doel van dit charter is duidelijk: we willen streven naar een positief 'feestklimaat' in de gemeente, want elk georganiseerd evenement moet een feest zijn voor zowel de organisatoren, de buurtbewoners, het gemeentebestuur als de politie!

Met dit evenementencharter engageren de verschillende partijen die dit (letterlijk) onderschrijven, zich als evenwaardige partners om zich op een constructieve manier in te zetten voor een leefbaar en verantwoord feest- en evenementenklimaat in de gemeente.

De jeugdraad ziet een grote meerwaarde in dit evenementencharter en wil alle verenigingen die zich hiervoor engageren belonen voor hun engagement.

Organisatoren die dit charter ondertekenen en zich inspannen om de gemaakte afspraken na te leven, krijgen van de jeugdraad het logo ‘100% ambiance’ toegekend. Met dit logo op de affiche, wordt aan de buitenwereld duidelijk gemaakt dat de inrichters van het feest of de fuif de nodige inspanningen gedaan hebben om hun evenement op een goede, vlotte manier te organiseren.

100-pro-ambiance-web

Het volledige evenementencharter kan je hier downloaden en nalezen!

Voor de formulieren waarvan sprake is in het evenementencharter verwijzen we je graag door naar deze pagina.

U kan uw evenement ook digitaal aanvragen via de webshop vrije tijd > Aanvraag evenement

Vrije tijd & Jeugd

Dienstadres: Keistraat 5
Correspondentieadres: Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 24 11
F 09/366 29 70
jeugd.cultuur@laarne.be