AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Statuten

Wat?

Net zoals bij de andere gemeentelijke adviesraden, wordt de formele werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang geregeld aan de hand van de statuten.
Deze statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad, die daarmee ook onmiddellijk de adviesraad als dusdanig erkent.

In deze statuten worden de doelstellingen, de structuur en de bevoegdheden van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastgelegd. Wil je de structuur van het LOK nalezen of de bevoegdheden van de algemene vergadering of de stuurgroep bekijken, kan je hier doorklikken naar de statuten.

Naast de statuten, werden ook een huishoudelijk reglement en een afsprakennota in het leven geroepen, om de werking van de adviesraad verder in detail vast te leggen.

Niksje

Laatst gewijzigd op: 08/03/10