AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Subsidies jeugdverenigingen

Reglement

Voor een optimale ondersteuning van de lokale jeugdwerkinitiatieven, werd een aangepast subsidiereglement uitgewerkt. Pingelpingel

Om aanspraak te maken op subsidies van de gemeente moeten de jeugdverenigingen in eerste instantie erkend zijn door de gemeente.
De voorwaarden om als jeugdvereniging erkend te worden, kan je terugvinden in het subsidiereglement (zie verder).

Aan de hand van deze erkenning worden de verenigingen onderverdeeld in een aantal categorieën:

  • Jeugdbeweging en jongerenwerking
  • Jeugdhuis
  • Jeugdverenigingen voor podiumkunsten
  • Muziekatelier
  • Speelpleinwerking

De uiteindelijke verdeling en uitbetaling van de subsidies gebeurt per categorie, op basis van het ‘Subsidiereglement ter ondersteuning van de erkende jeugdwerkinitiatieven’.
Per categorie werden hiervoor een aantal specifieke verdeelsleutels opgenomen. 

Subsidies

Jeugdverenigingen kunnen via dit reglement aanspraak maken op verschillende subsidies:

  • Werkingssubsidies
  • Kampsubsidies
  • Projectsubsidies
  • Infrastructuursubsidies

Aan de hand van een aantal formulieren die te verkrijgen zijn bij de dienst vrije tijd & jeugd, kunnen de verenigingen hun subsidiedossier opmaken.
Dit dossier moet ten laatste op 1 november (na afloop van het werkingsjaar) ingediend worden bij de dienst.

Papieren!

De verschillende formulieren voor het aangeven van de verschillende subsidies, kan je hieronder terugvinden:

Top