AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vorming

Wat?

Er zijn al tonnen papier, alcoholstiften en smeerkaasdoosjes op vormingscursussen gesneuveld in de strijd voor een beter jeugdwerk. Aan niets wordt zo weinig getwijfeld dan aan het belang van goede vorming of kadervorming. Gemeentebesturen erkennen en subsidiëren deze belangrijke plaats van vorming al jaren, lang voor er sprake was van het decreet plaatselijk jeugdwerkbeleid. Het jeugdwerk ligt dan ook dik bezaaid met vormingsinitiatieven allerhande.

Binnen het ruime begrip ‘vorming’ neemt kadervorming een aparte plaats in. Kadervorming specificeert het begrip vorming op één punt, namelijk de doelgroep. In het decreet lokaal jeugdwerkbeleid wordt een bruikbare definitie voor kadervorming gegeven: ‘Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.’ Deze definitie maakt duidelijk dat kadervorming vooral belangrijk is om de kwaliteit, maar ook om de continuïteit van het jeugdwerk te bewaken.

(Uit: Virus, Vorming in een kadertje, 2003)

Subsidies?

Jongeren die een (kader)vormingscursus volgen om daarna aan de slag te gaan binnen een jeugdvereniging, kunnen hiervoor een subsidie ontvangen van de gemeente.

Wie?

Voor alle jongeren uit de gemeente vanaf 15 jaar die wonen in de gemeente Laarne en deelnemen (of deelgenomen hebben) aan een kadervormingscursus georganiseerd door een erkende landelijke jeugdwerkorganisatie (VDS, Chiro, KSJ, Vivès, ...)

Hoe?

Alle jongeren die deelgenomen hebben aan een cursus ontvangen een attest van deelname. Het volledig ingevulde attest geef je af bij de jeugddienst. De jeugddienst verzamelt alle attesten en organiseert de terugbetaling door het gemeentebestuur. De terugbetaling  bij het begin van het nieuwe jaar. . Wie een attest indient in het najaar (tem. 30 november), wordt terugbetaald in januari van het volgende jaar.

De subsidie bedraagt altijd de helft van het betaalde inschrijvingsgeld voor de cursus.

Wie, wat, waar?

Er zijn verschillende organisaties die een cursus 'animator in het jeugdwerk' organiseren.
Alle cursussen vindt je op de website www.mijnkadervorming.be

Top

Jeugddienst

Dienstadres: Keistraat 5
Correspondentiedres: Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 24 11
jeugd.cultuur@laarne.be