AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Kampvervoer

Een vrachtwagen?

Alle erkende jeugdverenigingen van de gemeente Laarne die tijdens de loop van het werkingsjaar een meerdaags kamp organiseren, kunnen ondersteuning krijgen bij het vervoer van kampmateriaal. Hiervoor stelt de gemeente een vrachtwagen met open laadbak ter beschikking die het vervoer van het materiaal naar en van de kampplaats doet.

Dit kampvervoer kan echter enkel in ons Belgenlandje georganiseerd worden.

toy-truck Hoe kan je beroep doen op die vrachtwagen?

Ten laatste twee maanden voor de aanvang van het kamp doe je een aanvraag bij de dienst vrije tijd en jeugd.

Dit kan je eenvoudig doen via een formulier dat je hier kan downloaden

En dan?

Deze aanvraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, die het kampvervoer zal goedkeuren. De vereniging wordt binnen de twee weken nadat de aanvraag werd besproken op de hoogte gebracht van de beslissing en/of toekenning van het kampvervoer.

Top