AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Statuten

Statuten... Klinkt ingewikkeld!

Zoals bij alle gemeentelijke adviesraden het geval is, wordt ook de werking van de jeugdraad georganiseerd op basis van de statuten.
Deze statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad, die daarmee ook de jeugdraad officieel erkent als adviesraad van de gemeente.

In deze statuten worden de doelstellingen, de missie, de structuur en de bevoegdheden van de jeugdraad vastgelegd.

contract

Deze statuten vormen op die manier het formele kader waarop de jeugdraad georganiseerd is.

Het zijn de algemene afspraken die de werking van de jeugdraad regelen en in goede banen leiden.
Je kan er onder andere in terugvinden wie lid kan worden, welke voorwaarden er zijn om lid te worden, hoeveel leden er per vereniging mogen afgevaardigd worden, welke bevoegdheden de algemene vergadering (AV) van de jeugdraad heeft,...

Als je de structuur van de jeugdraad grondig wil leren kennen, kan je hier doorklikken naar de statuten.

Naast de statuten, werden er ook een huishoudelijk reglement en een afsprakennota in het leven geroepen, die de werking van de jeugdraad verder verfijnen en vastleggen.

Blanco 2

Laatst gewijzigd op: 05/03/10