AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Fiscaal attest

Wat?

Ouders kunnen voor de deelname van hun kinderen aan allerlei jeugdwerkinitiatieven (KSJ, Chiro, speelpleinwerking, ...) een fiscaal attest ontvangen.
Om hier recht op te hebben, moeten de kinderen het afgelopen jaar deelgenomen hebben aan één of andere vorm van jeugdwerk.
De fiscale attesten worden enkel uitgereikt aan kinderen tot en met 12 jaar.

Dit attest kan je gratis aanvragen en kan maximum 11,20 euro per (opvang)dag en per kind bedragen.

Hoe?

  • Kinderen die in de maand juli deelgenomen hebben aan de gemeentelijke speelpleinwerking Rollebolle, ontvangen hiervoor automatisch een fiscaal attest voor alle dagen waarop zij aanwezig waren. Deze attesten worden telkens in het voorjaar (februari - maart) opgestuurd.
  • Kinderen die in augustus naar speelpleinwerking Bokal gaan, ontvangen het attest in de loop van de maand maart met de post in de brievenbus. Voor meer informatie kan je speelpleinwerking Bokal contacteren.
  • Kinderen die met de jeugdbeweging op zomerkamp of weekend geweest zijn, kunnen hier ook een fiscaal attest voor ontvangen.
    Lidgelden, verzekeringskosten, … worden echter niet meegerekend bij het attest.
    Hiervoor informeer je best verder bij de leiding van de vereniging.

Het attest voeg je toe aan het formulier van de belastingaangifte.

Grrr

Jeugddienst

Dienstadres: Keistraat 5
Correspondentiedres: Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 24 11
jeugd.cultuur@laarne.be