Jongerengids

Wat?

De jeugddienst is de gemeentelijke dienst voor de jeugd. De jeugddienst volgt het jeugdbeleid op in de gemeente, verzorgt allerlei jeugdadministratie, ondersteunt de jeugdraad, organiseert de grabbelpas, helpt actief bij de organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking Rollebolle, is het verzamelpunt voor allerlei vragen van en voor de jeugd in de gemeente, … .

Verder staat de jeugddienst ook in voor de ondersteuning van het lokale jeugdwerk met praktische hulp, het opvolgen van subsidiedossiers, het organiseren van vorming, het organiseren van de uitleendienst, … .

De jeugddienst is officieel een onderdeel van de dienst vrije tijd en jeugd en dit samen met de cultuurdienst en de uitleendienst. Je vindt de dienst vrije tijd en jeugd terug achter de bibliotheek in Laarne(Keistraat 5)

Op deze website vind je meer informatie over de jeugdraad, de diverse activiteiten voor de jeugd, de jeugdverenigingen, de uitleendienst enzovoort.

Contact

09/365 24 10 (Dagmar)

09/365 24 11 (Pieter-Jan)

0479/30 46 16 (tijdens uitstappen, speelpleinwerking Rollebolle, …)

jeugd.cultuur@laarne.be 

Niksje

Actueel

Uw kind inschrijven voor het schooljaar 2020-2021? Meld uw kind op tijd aan!

Eerst aanmelden, dan inschrijven. Om uw kind in te schrijven in het schooljaar 2020-2021 zullen de Laarnse basisscholen werken met een digitaal aanmeldingssysteem. Aanmelden betekent dat u via een website een school voor uw kind kiest. Na de aanmelding wordt u een brief toegestuurd met hierin de...
lees meer >>

Traject Kindvriendelijk Laarne

“Het gemeentebestuur Laarne kiest ervoor om de komende jaren in te zetten op kind- en jeugdvriendelijkheid in Laarne en dit op alle levensdomeinen. Op donderdag 24 januari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen het traject Kindvriendelijk Laarne goed.” Een kindvriendelijke stad o...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Activiteiten

Kalender

Een activiteit toevoegen ?
    Niets gevonden op .

    Snel Naar

    website gemeente Laarne
    Drugpunt WWL