AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Drugpunt Wetteren, Wichelen & Laarne

De intergemeentelijke drugpreventiedienst van Wetteren, Wichelen en Laarne wil via lokale drugpreventie de bevolking stimuleren op een kritische en verantwoorde manier om te gaan met genotsmiddelen.

dp-kl-wetteren[1] (Kopie)

Sedert oktober 2013 heeft de drugpreventiedienst van Wetteren-Laarne-Wichelen een nieuwe kracht. Christophe Vanhuyse vult een halftijdse betrekking in als preventiewerker voor de politiezone W-L-W, dit vanuit detachering met vzw De Kiem (www.dekiem.be). De Kiem, opgericht in 1976, is een therapeutisch programma voor mensen met een verslavingsproblematiek. Naast een residentiële behandelvorm heeft de Kiem ook ambulante antennes en zijn ze actief binnen de gevangenissen. Ook preventiedienst DRUGPUNT Rhode & Schelde valt onder de vleugels van De kiem, via detachering vanuit de politiezone Rhode & schelde.

Druggebruik is niet enkel een zaak van jongeren. Denk maar aan het eigen gebruik van (il)legale drugs, de voorbeeldfunctie die iedereen heeft, de betrokkenheid van de omgeving van gebruikers,... Mogelijke oplossingen kunnen enkel bereikt worden wanneer iedereen in een maatschappij betrokken is. De drugpreventiedienst is er voor de volledige bevolking van de gemeenten Wetteren, Wichelen en Laarne.

Via lokale drugpreventie willen we een omgevingsklimaat creëren waarbij hulp wordt geboden bij problemen als gevolg van gebruik en waarin men op een verantwoorde en kritische manier omgaat met genotsmiddelen.

Ons aanbod :

- Wij bieden vroeginterventie (V.I. ) aan. Doelstelling van V.I. voor alcohol- en andere drugproblemen is personen met riskant of problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te motiveren tot gedragsverandering. V.I. wil - het risico op - schade die bij het verder zetten van dit gebruikspatroon zou optreden vermijden of reduceren. Iedereen kan zich bij ons aanmelden. De gesprekken zijn steeds vertrouwelijk, wij hebben beroepsgeheim. We werken vraaggericht en outreachend.

Correct informeren over drugs, genotsmiddelen en aanverwante fenomenen.

- Via het Lokaal Overleg Drugs zorgen wij voor een preventiebeleid, acties en campagnes op maat van lokale noden. Preventiecampagnes kunnen de toeleiding naar de vroeginterventie faciliteren.

Heeft u vragen over genotsmiddelen, bent u bezorgd over het gebruik van iemand uit uw omgeving, wil je praten over je (beginnend) gebruik, wil u een preventiecampagne organiseren, wordt je als werkgever geconfronteerd met een gebruikende werknemer en je stelt je vragen over hoe je dit kan aanpakken, denk je na over een drugbeleid in uw organisatie?

Aarzel dan niet om DRUGPUNT W-L-W  te contacteren op christophe.vanhuyse@drugpunt.be . Of bel op 0473 65 65 95 ( Christophe ).  Na een telefoon of mail maken we snel een afspraak, dat kan op het Sociaal Huis te Wetteren of op locatie.

Meer informatie over onze dienst, vroeginterventie, acties en campagnes kan u vinden op onze vernieuwde website www.drugpunt.be/wetteren-wichelen-laarne .

Vriendelijke groeten

Christophe Vanhuyse

DRUGPUNT Wetteren-Laarne-Wichelen
Christophe Vanhuyse  T 0473 65 65 95 christophe.vanhuyse@drugpunt.be  www.drugpunt.be

Vrije tijd & Jeugd

Dienstadres: Keistraat 5
Correspondentieadres: Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 24 11
F 09/366 29 70
jeugd.cultuur@laarne.be