AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Publiciteitsinrichtingen

  • Voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden langs de buurtwegen moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen
  • Voor de toeristische wegen zijnde :- Eekhoekstraat, Dorpsstraat, Wegvoeringsstraat, Meirhoekstraat en de Provinciale wegen Gent-Zele en Lokeren-Oosterzele mogen de borden 14 dagen voor de manifestatie geplaatst worden. Ze moeten binnen de 8 dagen erna verwijderd zijn.
  • Voor de Gewestwegen zijnde : Heirweg, Dendermondsesteenweg, Nerenweg, Kalkendorp,Gaverstraat en Rivierstraat moet toelating gevraagd worden bij de bevoegde Gemeenschapsdiensten. Wegendistrict 414, St.-Niklaas Industriepark 51 9100 St.-Niklaas tel. 03/780 20 30 Fax. 03/780 20 60
  • Permanente borden of lichtreclames worden vergund via een stedenbouwkundige vergunning. (dienst ruimtelijke ordening)
  • De gemeente stelt een aantal vaste borden (kasten) ter beschikking van de verenigingen. De borden zijn geplaatst aan de Kolk, aan de parking bij de Vrije school en ter hoogte van het pleintje langs de Steentjestraat te Laarne. Te Kalken vind je deze borden op het pleintje bij s’ Gravenbriel, hoek Kruisenstraat-Heirweg, Nerenweg en aan zaal Skala. De sleutels voor de borden kunnen opgehaald worden bij de cultuurdienst.

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be

Jeugddienst

Dienstadres: Keistraat 5
Correspondentiedres: Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 24 11
jeugd.cultuur@laarne.be

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be