Intergemeentelijke archiefdienst

In 2014 startte Erfgoedcel Land van Dendermonde met het “Traject Gemeentearchieven” om gemeenten zonder archiefdienst binnen haar werkingsgebied te ondersteunen. Er werd een intergemeentelijk archivaris voor één jaar aangeworven voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele. Deze samenwerking beoogde de structurele verankering van een basisarchiefwerking, de uitbouw van een regionaal archiefnetwerk, een sensibilisering van de betrokken gemeenten en een eerste aanzet tot selectie en vernietiging van archief. Na afloop van dat jaar engageerden zes van de zeven gemeenten zich (in 2015 en 2017) tot een verdere samenwerking met de archivaris. Ook Laarne tekende hier op in en betaalde samen met vijf andere gemeenten een jaarlijkse bijdrage in ruil voor ondersteuning en expertise op vlak van archiefbeheer en -zorg.

In het najaar van 2020 beslisten de zes gemeenten om de samenwerking met de intergemeentelijk archivaris nogmaals te verlengen, waardoor de dienstverlening tot eind 2025 gegarandeerd wordt. De structuur van de intergemeentelijke archiefwerking verandert wel enigszins. Vanaf 1 januari 2021 is de archivaris namelijk niet langer onder de Erfgoedcel werkzaam, maar vormt ze een volledig aparte archiefdienst met eigen rekening en eigen rapportering.

Het gemeente- en OCMW-archief zijn enkel toegankelijk na afspraak.

  • Voor vragen, opzoekingen of raadplegingen in het archief, contacteer je best de intergemeentelijk archivaris.
  • Voor vragen of opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, contacteer je best de dienst burgerzaken.