Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die je helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Voorwaarden

  • Je ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  • Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. Je bent dakloos als je op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die je voorlopig ontvangt, in de gevangenis verblijft, in een gemeenschap voor daklozen verblijft.
  • Je huurt een kamer of appartement of je mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, je woont in deze woning alleen of samen met personen die je vrij hebt gekozen.
  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Procedure

Aanvraag via

  • je begeleidende maatschappelijk werker
  • tijdens de permanentie van de sociale dienst indien het je eerste contact is met OCMW Laarne of langer dan 1 jaar geen contact had met je begeleidende maatschappelijk werker

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bewijs van inkomsten van alle gezinsleden

Kostprijs

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'.