Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO)

De buitenschoolse kinderopvang organiseert voor- en naschoolse opvang, ook tijdens vakanties, voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Dit gebeurt op 2 locaties: Laarne en Kalken. Op die manier kan de opvang kleinschaliger gebeuren én dichter bij de mensen. Beiden zijn erkend door Kind en Gezin.

Aanbod

De kinderen kunnen er onder professionele begeleiding hun huiswerk maken, lezen, spelen en ravotten. Kortom, ze kunnen er kind zijn in al hun facetten. Tijdens de vakanties wordt er een hele week activiteiten georganiseerd rond een bepaald thema. 

Ook heeft de buitenschoolse kinderopvang oog voor gezonde voeding.  Zo worden de lunches en de vieruurtjes aangepast binnen dit concept. We trachten hierbij de kinderen gezonde voedingsgewoontes aan te leren. 

Tarieven

Gewoon tarief (geldig vanaf 01/01/2020)


Voor – en naschoolse opvang
Bij voor – en naschoolse opvang bedraagt de ouderbijdrage 0,95 euro per begonnen half uur.

Op woensdagnamiddag
Ofwel wordt er gerekend per begonnen half uur
Ofwel hanteren we de tarieven zoals bij de schoolvrije dagen en vakanties

Op schoolvrije dagen en vakanties
Op schoolvrije dagen hanteren we de volgende tarieven
11,7euro per volledige dag (meer dan 6 uren aanwezigheid)
5,9 euro per halve dag (tussen 3 en 6 uren aanwezigheid)
4 euro per derde dag (minder dan 3 uren aanwezigheid)

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin
Als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag worden opgevangen, wordt er 25 % korting verleend op de totale ouderbijdrage van die dag.
Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar zal een fiscaal attest worden afgeleverd door de coördinator van de dienst.

Een gedetailleerd overzicht van de tarieven vindt u in het tariefreglement onder bijlagen.

Locaties

IBO ’t Keikopje

Keistraat 3
9270 Laarne
Tel: 09/366.39.17
IBO.keikopje@laarne.be
Zitdag: dinsdag 17.00 tot 18.30 uur

IBO ’t Weiken

Kouterstraat 7
9270 Laarne
09/367.00.36
IBO.weiken@laarne.be
Zitdag: donderdag 17.00 tot 18.30 uur