Individueel bezoldigd personenvervoer / bestuurderspas

Maak een afspraak (IBPV)

Maak een afspraak (bestuurderspas aanvragen)

Vanaf 1 januari 2020 kunnen taxibedrijven een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst. Met 1 vergunning kan uw bedrijf 4 diensten naar keuze aanbieden:

 • Straattaxi: uw voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).
 • Standplaatstaxi: uw voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. U beschikt over een machtiging van die gemeente.
 • Ceremonieel vervoer: uw voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van uw voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

Prijs vergunning

 • 350 euro
 • 250 euro voor milieuvriendelijke voertuigen
 • Retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd

Wie kan dit aanvragen?

U hebt een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Waar aanvragen?

U vraagt de vergunning aan in de gemeente waar uw exploitatiezetel gevestigd is. Exploitanten buiten het Vlaams gewest doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Verplichte bestuurderspas

U vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar u gedomicilieerd bent. Als u niet gedomicilieerd bent in het Vlaamse Gewest, wendt u zich tot een Vlaamse gemeente naar keuze. Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt u een retributie van 20 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag)

Hoe vergunning / bestuurderspas aanvragen?

De aanvraag verloopt volledig digitaal via het platform Centaurus2020.

Wat valt niet/wel onder individueel bezoldigd personenvervoer?

 • motorvermogen lager dan 0,3 kW valt niet onder dit decreet;
 • enkel voertuigen geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen (8+1);
 • al het dringend (112, federaal) en niet-dringend liggendziekenvervoer (105, Vlaams) is geen IBPV;
 • alle niet-dringend zittendziekenvervoer (8+1) (zieken, rolstoel...) is IBPV