Ignace De Baerdemaeker, ere-burgemeester


Ere-burgemeester Ignace De Baerdemaeker was 20 jaar onafgebroken burgemeester in Laarne sinds 1 januari 2001. Hij zetelde in totaal 38 jaar in de gemeenteraad, waarvan 26 jaar in het schepencollege. Na zijn politieke loopbaan vult hij de vrijgekomen tijd in met wandelen en reizen naar o.a. Zuid-Amerika bij financiële adoptiezoon David en naar het project Niño Feliz van zijn neef.

Ignace, we zijn trots op u!

Moge je als ere-burgemeester nog veel inwoners van Laarne en Kalken inspireren om onze gemeente op politiek, maar vooral ook op sociaal en cultureel vlak mee vorm te geven!


www.ninofeliz.be