Huwelijksaangifte

Maak een afspraak

Omwille van de coronamaatregelen kunnen we maar een beperkt aantal mensen gelijktijdig in onze trouwzalen laten. Volgens het KB van 11 december 2020 (verlengd door het MB van 6 februari 2021) mogen er maximaal 15 mensen (inclusief bruidspaar, exclusief ambtenaar burgerlijke stand) samenkomen voor de huwelijksvoltrekking mits er per persoon 10m² ruimte voorzien wordt. In die zin kunnen we maximaal 6 personen toestaan in de oude trouwzaal, 15 in de raadzaal en 15 in het Sociaal Huis te Kalken. De receptie kan onder de huidige maatregelen niet doorgaan.
Het dragen van een mondmasker is verplicht in onze gemeentelijke gebouwen. In de trouwzaal dient men het mondmasker te allen tijde aan te houden.

De huidige maatregelen zijn van kracht tot 1 april 2021.

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

  • de laatste woonplaats van u of uw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
  • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.