Huwelijksaangifte

Maak een afspraak

Een huwelijksdatum inplannen kan al vanaf 1 jaar vóór het huwelijk. Indien jullie al een concrete datum voor ogen hebben, nemen jullie dus best tijdig contact op met de dienst burgerzaken om de datum vast te leggen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. De huwelijksaangifte gebeurt ten vroegste 6 maand en 14 dagen vóór het huwelijk.

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

 • de laatste woonplaats van u of uw partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
 • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Uitzonderingen

Huwelijksvermogensstelsels

Het huwelijk heeft gevolgen voor het vermogen van de gehuwden. Over alle inkomsten en eigendommen kunnen echtgenoten verschillende afspraken maken. De echtgenoten hebben de keuze of ze zelf een stelsel voor hun vermogen uitwerken of niet.

De drie meest voorkomende stelsels zijn:

 • het wettelijk stelsel 
 • het stelsel van scheiding van goederen 
 • het stelsel van de algehele gemeenschap

Dit zijn de basismogelijkheden om het vermogen binnen het huwelijk te regelen. Er zijn nog andere stelsels dan deze, en het is ook mogelijk om een huwelijkscontract te sluiten. Om een vermogensstelsel vast te leggen, of om een huwelijkscontract op te maken moet u langsgaan bij een notaris.

Als de echtgenoten zelf geen vermogensstelsel kiezen of geen huwelijkscontract laten opmaken, dan is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing. Tijdens het huwelijk kunnen echtgenoten via een notaris hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen.