Huurwaarborglening OCMW

Wanneer je als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar je niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan je bij het OCMW een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Voorwaarden

Je verblijft in de gemeente Laarne.

In deze steunvorm wordt de voorwaarde “inkomen lager dan het richtbarema” niet  gesteld – in de plaats daarvan wordt uitgegaan van een probleemomschrijving  = sterke motivering om te  verhuizen (dakloosheid – kwaliteit van de woning – de huurlasten…).

Het betreft een realistische huishuur. Om daarbij grenzen te bepalen hanteren we dezelfde bedragen als diegene van de Vlaamse huursubsidie https://www.wonenvlaanderen.be

Een tussenkomst voor een huurwaarborg dient altijd terugbetaald te worden.

Procedure

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek.

Er wordt eerst nagegaan of je in aanmerking komt voor een huurwaarborglening van het Vlaams woningfonds.

Je maakt een afspraak in het sociaal huis met je dossierbeheerder of komt langs op een zitdag (voor nieuwe aanmeldingen).

Wat meebrengen

  • huurcontract
  • bewijs van inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden
  • bewijs van uitgaven