Hulp voor inwoners die financieel getroffen worden door COVID-19

Het coronavirus (COVID-19) treft jong en oud. Door de strenge maatregelen om het virus te bestrijden, worden bepaalde bevolkingsgroepen financieel hard getroffen: werknemers die een deel van hun inkomen verliezen of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers, jobstudenten, zelfstandigen, ... .

Om deze personen te ondersteunen verleende de overheid aan de OCMW’s een extra toelage.

Deze steun is niet alleen bedoeld voor leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als een persoon die financieel werd getroffen door de COVID-19-maatregelen.

Voor welke tussenkomsten kan men bij het OCMW terecht?

 • Hulp bij huisvesting inclusief de kosten, maar met uitzondering van de huurwaarborg.
 • Hulp inzake energie: het energieverbruik, inclusief de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
 • Psychosociale hulp: de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, psychiatrische en angstproblemen.
 • Hulp inzake gezondheid: tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.
 • Hulp inzake digitale toegankelijkheid: digitale ondersteuning om de online-stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.
 • Financiële hulp: voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.
 • Basisbehoeften: tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij of brillen, ...
 • Hulp voor de families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Vraag je tussenkomst aan in het Sociaal Huis!

Het OCMW richtte zich vroeger vooral tot personen met financiële problemen. Maar het Sociaal Huis is er voor alle burgers die in Laarne wonen en verblijven.

 • Het Sociaal Huis biedt meer dan enkel financiële ondersteuning. Iedere burger kan er terecht met vragen over huisvesting, financiële tegemoetkomingen, psychosociale problemen, tewerkstelling enz.
 • De maatschappelijk werkers zullen je na een vertrouwelijk gesprek verder adviseren, begeleiden of doorverwijzen naar de juiste partner, indien gewenst.
 • Na afspraak dien je persoonlijk je aanvraag in bij een maatschappelijk werker. Samen met jou wordt nagegaan welke financiële gevolgen je ondervond ten gevolge van de COVID-19-maatregelen. Na een financieel onderzoek zal bekeken worden welke van de steunmaatregelen voor jou het beste zijn.

Wanneer kan ik in het Sociaal Huis terecht ?

Om de veiligheid van onze bezoekers en personeel maximaal te garanderen werken we, zolang de COVID-19- maatregelen van kracht zijn, uitsluitend op afspraak ofwel telefonisch op 09 365 46 90 of via mail op sociale.dienst@laarne.be.